Dette står skrevet i den endelige rapporten etter analysene av 15 regnbueørreter fanget ved Askøy.

Men fiskene hadde flere skader enn det man kunne se med det blotte øyet.

– Alle fiskene var positive for PD (Pankreas sykdom journ.anm.). At det ble påvist hos alle kom overraskende på oss. Dette utgjør en trussel mot villfisken, samt yngel i elvene når gyteklar regnbueørret kommer opp der, sier Alv Arne Lyse, prosjektleder for villaks i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

– Burde vært destruert

Undersøkelsene er gjort av Are Nylund, professor ved UiB og en av landets fremste ekspert på fiskesykdommer, på oppdrag fra Norges Jeger- og Fiskerforbund.

«Hudavskrapninger viste store mengder av varierende typer bakterier», står det også i rapporten.

LES OGSÅ: Professoren sjekker rømt oppdrettsfisk uten å ta betalt

– Dette er fisk som burde ha vært nødslaktet og destruert, sier Alv Arne Lyse.

Om lag 120.000 oppdrettsfisk har vært på rømmen siden ekstremværet «Nina» i januar, ifølge Fiskeridirektoratet.

Mistanke om virussmitte

Sjøtroll Havbruk er det eneste selskapet som har meldt fra om at de har mistet regnbueørret.

Over 60.000 skal være på rømmen. Arten er svartelistet i Norge, og hører opprinnelig hjemme i Nord-Amerika.

LES OGSÅ: Jakter rømt oppdrettsfisk med harpun

Ifølge en artikkel på nettavisen iLaks.no var Sjøtrolls fiskehelsesjef, Bjarne Reinert, raskt ute med å bekrefte at de kunne dokumentere at det ikke er påvist PD-virus på noen av de mange prøver som er foretatt av fisk fra denne lokaliteten i inneværende produksjonssyklus.

Onsdag kom det derimot fram at det viser det seg  at Sjøtroll i ettertid har meldt inn om mistanke om PD på en av de lokalitetene fisken rømte fra, ifølge nettavisen.

Administrerende direktør Willy Berglund i Sjøtroll Havbruk ville søndag ikke kommentere dette ovenfor Bergensavisen.

– Les iLaks.no. Utover det har jeg ikke flere kommentar, skriver direktøren i en SMS til BA.

Mysterium

Lørdag sendte TV 2 en reportasje, hvor blant annet Berglund viser hvordan gjenfangsten i nærheten av et anlegg foregår.

– Det rare her, er at jeg faktisk kan se at fisken som vises frem i reportasjen ikke ligner på den stygge fisken fanget utenfor Askøy. Den som Berglund viser frem i reportasjen ser relativt fin ut, sier Alv Arne Lyse fra Norges Jeger- og Fiskeforbund.

I dag er det oppdrettsanleggene selv som rapporterer inn til Fiskeridirektoratet dersom fisk rømmer.

Sjøtroll Havbruk er ikke det eneste anlegget i området som driver med oppdrett av regnbueørret.

– Det som kan være tilfellet her, er at noen har unnlatt å rapportere inn en rømning. Hvis dette er tilfellet er det et tydelig tegn på hvor dårlig dagens system faktisk er, sier Alv Arne Lyse.

Bergensavisen har tidligere spurt Fiskeridirektoratet om dette kan være mulig.

– Kan man se vekk ifra at det kan ha skjedd rømninger som ikke er meldt inn?

– Så lenge ordningen er slik at oppdretterne selv må melde fra er det vanskelig å se vekk ifra det. Men vi kommer til, og må, forholde oss til det grunnlaget vi har, uttalte Hans Haddal i Fiskeridirektoratet til BA.