Den 58-årige psykologen er overbevist om at nakkelidelsene hennes skyldes to trafikkuhell i henholdsvis 1992 og 1995. Hun tapte saken i Bergen byrett, men anket. Nå slår også Gulating lagmannsrett fast at kollisjonene ikke var kraftige nok til at de kunne påføre henne alvorlige nakkeskader.

MIGRENE
Retten mener derimot at migrene og psykosomatiske forklaringer meget vel kan være årsak til Jahrs mange plager.

Før ankesaken uttalte den anerkjente psykologen at hun undret deg over hvordan hun kunne være i stand til å gjennomføre utdannelsen dersom det var slik at hun har en alvorlig funksjonsforstyrrelse på hjernen.

– Jeg får ikke det til å stemme, og derfor anker jeg, sa hun til BA.

Spesialist i nevrologi, Håkon Hofstad, har undersøkt Jahr siden 1993. Han ga henne full støtte. Han er ikke tvil om at plagene hennes skyldes nakkeslengskader fra de to ulykkene.

KREVDE 6,2 mill.
Bergenspsykologen krevde 6,2 millioner kroner i erstatning, men tapte på alle punkter.

– Jeg skal kjempe til siste slutt. Jeg anker til Høyesterett om nødvendig, sa hun i et BA-intervju for to år siden. Nå er regningen kommet opp i vel en halv million kroner.

Marit Jahr var ikke tilgjengelig for kommentar i går.