Tredobling av GHB-overdoser på rusakutten

Anne Margrethe Stokken, leder for Akuttposten, forteller at det i motsetning til tidligere nå stort sett er personer fra det etablerte rusmiljøet som blir innlagt med GHB-overdoser.

Anne Margrethe Stokken, leder for Akuttposten, forteller at det i motsetning til tidligere nå stort sett er personer fra det etablerte rusmiljøet som blir innlagt med GHB-overdoser. Foto:

De siste månedene har det vært en betydelig økning i antall personer som blir innlagt med overdose av GHB eller GBL.

DEL

I mai og juni 2017 oppga 24 personer som ble innlagt på Akuttposten at de hadde tatt de narkotiske stoffene GHB eller GBL. I samme periode i år er tallet 78.

– Tallene for juni er ikke helt klare, men denne tendensen har fortsatt også denne måneden, sier leder for Akuttposten Anne Margrethe Stokken.

Etablert rusmiljø

Hun forteller at det i hovedsak er personer fra det etablerte rusmiljøet som kommer inn med slike overdoser. Det er en endring fra tidligere.

– Økningen skyldes nok flere faktorer. Ofte handler det om økt tilgang, i kombinasjon med mangel på andre stoffer.

Det finnes ingen motgift mot GHB eller GBL. Ved overdose blir personen dypt bevisstløs, og kan både få problemer med å puste samt at det kan påvirke hjerterytmen.

Saken fortsetter under faktaboksen

GHB/GBL

Gammahydroksybutyrat (GHB) og den kjemiske forløperen GBL (gammabutyrolakton) er rusmidler som ved lavere doser gir rus, men som ved høyere doser gir forgiftning.

GHB kan være svært farlig å innta, fordi det er liten forskjell mellom doser som gir rus og doser som fører til bevisstløshet og død.

Det finnes ingen spesifikk behandling for GHB-overdose.

Kilde: Folkehelseinstituttet

– Det skal veldig lite til før man tar overdose, ettersom det er et stoff som er vanskelig å balansere, sier Stokken.

Det er også et avhengighetsskapende stoff, som kan gi alvorlige abstinenser.

Stokken påpeker at det er viktig at folk er klar over at det er mye GHB og GBL i omløp, slik at man er bevisst på at en overdose kan skyldes dette.

– Ved overdose må man huske at det er viktig å ringe ambulanse, påpeker hun.

Erstatter heroin

De fleste som kommer inn til Akuttposten med overdose kommer fra området rundt Strax-huset. Daglig leder for Strax-huset Hugo Torjussen forteller at de har sett en generell økning av GHB og GBL i miljøet det siste halve året.

– Det er ofte svingninger i hvilke rusmidler som er tilgjengelige, sier han.

Hugo Torjussen ved Strax-huset bekrefter tendensen.

Hugo Torjussen ved Strax-huset bekrefter tendensen. Foto:

Han understreker at alle som får opplæring i å bruke Nalokson-motgiften alltid instrueres i å ringe ambulanse først.

I den ferske Føre Var-rapporten fra Bergensklinikkene, som omhandler rustrender i Bergen det siste halve året, står det at enkelte informanter forteller at GHB i noen grad har erstattet heroin i perioder når det var «herointørke».

Samme rapport viser også en økning i GHB/GBL-relaterte overdoseutrykninger.

Tall hentet inn fra AMK ved Helse Bergen viser at det ble registrert 91 slike utrykninger i forrige halvår, mot 76 halvåret før. Det er det høyeste antallet siden 2014.

Kripos sin beslagsstatistikk fra 2017 viser at det i fjor ble gjort 35 prosent flere beslag av GHB eller GBL på landsbasis. Mengden var imidlertid omtrent på gjennomsnittet for de siste ti årene.

Artikkeltags