Halvering av overdosedødsfall i Bergen fra 2015

17 bergensere døde av overdose i 2015.

17 bergensere døde av overdose i 2015.

Artikkelen er over 3 år gammel

Endelige tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at 17 personer bosatt i Bergen døde av overdose i 2015.

DEL

Dette er en halvering fra de to årene før, da 31 mennesker døde av overdose.

I tillegg døde fem personer som ikke hadde bostedsadresse her, så til sammen ble at det ble registrert i alt 22 narkotikautløste dødsfall i Bergen i 2015.

29 i Hordaland

Forrige uke offentliggjorde FHI den offisielle statistikken over dødsårsaker for 2015.

BA omtalte da at 29 personer i Hordaland døde av narkotikautløste årsaker.

Nå er tallene også brutt ned på de største byene. I Oslo døde 58 mennesker av overdose i 2015, en økning fra 46 dødsfall året før.

Også på landsbasis var det en økning i denne typen dødsfall, fra 266 i 2014 til 289 i fjor. Ettersom det er forholdsvis lave tall offentliggjøres ikke alder eller kjønn på fylkes- eller bynivå.

På landsbasis var 29 prosent av de avdøde kvinner, tolv prosent var over 60 år, og ni prosent under 24 år.

Mest opioider

Narkotikautløste dødsfall deles inn i tre hovedkategorier, overdose/forgiftningsulykke, selvmord og dødsfall som følge av avhengighet.

Cirka 80 prosent skyldes overdoser.

83 prosent av dødsfallene skyldes bruk av opioider.

Artikkeltags