Politiets tall viser en halvering av overdose-døde

Politiet registrerte 19 overdosedødsfall i fjor. Året før var antallet døde 38. Årsaken er ikke kjent, men det er en kjensgjerning at Strax-huset har flere brukere nå enn før.  – Vi er involvert i flere overdoser enn før, der vi har vært aktive med hjerte- og lungeredning og Naloksone, sier Hege Njøten, fungerende avdelingsleder.

Politiet registrerte 19 overdosedødsfall i fjor. Året før var antallet døde 38. Årsaken er ikke kjent, men det er en kjensgjerning at Strax-huset har flere brukere nå enn før. – Vi er involvert i flere overdoser enn før, der vi har vært aktive med hjerte- og lungeredning og Naloksone, sier Hege Njøten, fungerende avdelingsleder. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

I 2015 registrerte politiet 19 dødsfall som følge av overdose. Det er en halvering fra året før, da 38 mennesker døde.

DEL

– Det er for tidlig å si om dette er en trend, men det er en bra nedgang, sier politioverbetjent Bjarte Sedal ved analyseavsnittet i Hordaland politidistrikt.

De 19 dødsfallene er det politiet har registrert basert på obduksjonsrapporter fra saker der de har vært involvert.

Folkehelseinstituttet kommer med offisielle tall på dødsårsaker i november hvert år, og disse kan avvike noe fra politiet sine.

Selv om disse tallene skulle bli noe høyere, er det etter all sannsynlighet fortsatt en betydelig nedgang i dødsfall som følge av overdoser.

– Vi har ingen forklaring til denne nedgangen. Det er gledelig, så klart, men det litt tidlig å si hva det kan skyldes, sier Sedal.

Han forteller at av de 19 dødsfallene skyldes seks rene heroinoverdoser. De øvrige 13 skyldes amfetamin eller blandingsbruk, med blant annet piller og alkohol.

– Det virker å være en oppfatning av at overdosedødsfall er synonymt med heroin, men slik der det altså ikke, sier han.

Flere overdoser

– Arbeidet med handlingsplanen mot åpne russcener i sentrum har ført til at mange heller kommer til Strax-huset, noe som har gitt oss en stor økning i antall brukere, sier Hege Njøten, stedfortredende leder for Strax-huset til BA.

Det har vært en villet politikk at de rusavhengige skal oppholde seg nærmere de ulike MO-sentrene, nettopp for at hjelpetilbudet skal være i nærheten.

– Vi er involvert i flere overdoser enn før, der vi har vært aktive med hjerte- og lungeredning eller Naloksone, nesesprayen mot overdose.

Hun understreker at hun ikke vet om det har sammenheng med antall døde av overdose.

– Men det kunne gått ille i flere av de tilfellene vi har vært involvert i hvis vi ikke hadde vært der, sier hun.

– Fortsatt for mange

Byråd for sosial, bolig og inkludering Erlend Horn kaller utviklingen for gledelig.

Han tar forbehold om at antallet ikke vil endres drastisk før de offisielle dødstallene legges frem i november.

– Det kan være mange forklaringer til en slik nedgang. Det kan ha sammenheng med overdosearbeidet som gjøres, blant annet nesespray-prosjektet og det arbeidet som gjøres ved MO-sentrene. Det kan også ha sammenheng med at man klarer å ivareta LAR-pasienter i større grad enn før. Det kan også være tilfeldigheter.

Han understreker at selv om en nedgang er gledelig, er 19 dødsfall fortsatt for mye.

– Vi kan ikke ta foten av gasspedalen nå, vi må fortsatt jobbe med å styrke rusomsorgen i alle ledd, sier Horn.

Artikkeltags