Byråd for sosial, bolig og inkludering, Erlend Horn (V), inviterte til pressekonferanse om opprettelsen av sprøyterom i Bergen mandag ettermiddag.

Pressekonferansen ble holdt på Strax-huset.

– Vi oppretter sprøyterom for å skape mer verdighet og trygghet til rusmisbrukerne, sier Erlend Horn.

Det har vært kjent en stund at byrådet ville opprettet sprøyterom, men det har vært uklart hvor det skulle ligge.

– Sprøyterommet vil bli opprettet i Strax-huset. Oppstart blir så raskt som mulig etter 1. september 2016, sier Erlend Horn.

– Se deg rundt! Det er kaos

Utenfor Strax-huset møter Bergensavisen på brukerne Ronny Waage og Kim-Andreas.

De forteller at folk i miljøet er svært fornøyde med byrådets avgjørelse.

– Det finnes ingen verdighet i å dø alene under en busk. Ruspolitikken i Norge er totalt feilslått, og må moderniseres, sier Ronny Waage.

– Vi applauderer det som nå endelig skjer i Bergen, fordi det skaper trygghet og verdighet. Antall overdosedødsfall må ned, legger han til.

I 2014 døde 38 mennesker av overdoser i Bergen.

Han forteller at de rusavhengige som oppholder seg utenfor Strax-huset og i undergangen heller ikke er tjent med situasjonen slik den har vært.

– Jeg skjønner at også at det dritkjipt for en småbarnsfamilie på tur å se oss sette skudd. Selvfølgelig. Slik det har vært frem til nå, er ingen tjent med, sier Ronny Waage.

 

Kim-Andreas er ikke enige med de som argumenterer for at sprøyterom er et steg mot legalisering.

– Man må være realistisk. Dette problemet forsvinner ikke, sier Kim-Andreas.

– Se rundt her da. Det er kaos! Her må man gjøre det beste ut av det verste, legger han til.

Begge to tror at et sprøyterom vil føre til at flere får hjelp videre. De er også fordnøyde med plasseringen på Strax-huset, fordi det er kyndige folk som jobber der og mange rusmisbrukere oppholder seg allerede i området.

– Det burde komme flere sprøyterom, og brukerrom når det en gang blir lov. Flere vil klare å komme seg vekk fra rusen, da de har mer kontakt med hjelpepersonell. Det kan føre til at man går videre i systemet, sier Ronny Waage.

Velforeningen ønsker tiltaket velkommen

Kim-Jørgen Arnetvedt fra Foreningen for Human Narkotikapolitikk i Hordaland har vært med på å gi politikerne innspill i arbeidet med sprøyterommet.

– Det er flott at de har fulgt våre råd om å plassere det på Strax-huset. Dette er en stor dag. Tiltaket vil redde liv, sier Kim- Jørgen Arnetvedt.

Lederen for Gamle Laksevåg velforening, Helge Farestveit, forteller at beboerne i området er fornøyde med nyheten som ble sluppet i dag.

– Dette er et første trinn mot hva vi ønsker. Dette er topp. Neste trinn er brukerrom. Det er positivt at de omsider realiserer sprøyterom i Bergen, etter så mange år. Vi tror dette vil hjelpe på forholdene i nærmiljøet, sier Helge Farestveit.

 

Bergen elleve år etter Oslo

Bergen er ikke først ute i Norge. Oslo har hatt sprøyterom siden 2005.

Det finnes imidlertid ikke grunnlag for å si at ordningen har redusert omfanget av overdoser og overdosedødsfall, ifølge SIRIUS.

– Ingen har noensinne død av overdose i et sprøyterom. Man må skille mellom overdoser, og overdosedødsfall. Dersom man skulle få en overdose i et sprøyterom, er ikke hjelpen langt unna, sier Erlend Horn. 

Sprøyterom i Norge

 • Sprøyterom er et offentlig drevet lokale hvor tungt belastede heroinmisbrukere kan ta med seg illegalt tilegnet heroin for injisering. Rommet er bemannet med helsepersonell. I desember 2015 vedtok bystyret i Bergen å opprette sprøyterom fra september 2016.
   
 • Begrepene sprøyterom og brukerrom brukes iblant om hverandre, men er to forskjellige ting.
   
 • I dag åpner loven for at kommuner kan etablere sprøyterom. Her er det kun tillatt å bruke heroin, og den må injiseres med sprøyte.
   
 • Betegnelsen brukerrom brukes om et rom der det også er tillatt å røyke heroinen, samt innta andre rusmidler.
   
 • Skal dette bli realitet må imidlertid det nasjonale regelverket endres.
   
 • Oslo kommune åpnet sprøyterom i 2005. Ordningen omfatter bare injisering av heroin, selv om røyking av stoffet er langt mindre helseskadelig.
   
 • Ifølge SIRIUS har tilbudet bidratt til økt verdighet for den aktuelle målgruppen, både på et individuelt og på et overordnet nivå. Sprøyterommet har også bidratt til økt mulighet for helse- og sosialfaglig oppfølging, og trolig også til bedre sprøytehygiene.
   
 • Det finnes imidlertid ikke grunnlag for å si at ordningen har redusert omfanget av overdoser og overdosedødsfall, ifølge SIRIUS.
   
 • Ordningen har også en såpass begrenset kapasitet at selv om antall registrerte brukere nå totalt har oversteget 1000 personer, er det bare en brøkdel av injeksjonene som daglig foretas i Oslo som settes i sprøyterommet.

Kilde: SIRIUS

Byråden begrunner lokalisering med at store deler av målgruppen oppholder seg i området, samt at Strax-huset kan tilby supplerende tjenester.

–  Sprøyterom er et tiltak for å dempe konsekvensene av russcenen i undergangen. Dette vil ikke løse alt, men er et sårt savnet element i et helhetlig rusomsorg i Bergen, sier Erlend Horn.

Fortsatt en del uavklart

Det er fortsatt en del ting som er uavklart i forhold til sprøyterommet som skal opprettes.

Blant annet hvor mange ansatte det skal ha.

– Men vi anslår at det vil være behov for rundt 15 ansatte, sier byråden.

Det vil bli tre rom som skal benyttes til formålet inne på Strax-huset, men kun en av dem skal bli selve sprøyterommet.

I tillegg vil det bli et venterom og et observasjonsrom, ifølge byråden.

Begrepene sprøyterom og brukerrom brukes iblant om hverandre, men er to forskjellige ting.

I dag åpner loven for at kommuner kan etablere sprøyterom. Her er det kun tillatt å bruke heroin, og den må injiseres med sprøyte.

– Vi vil jobbe for å opprette brukerrom. Arbeidet med forskriften er fortsatt noe som gjenstår. Den må moderniseres, sier Erlend Horn.

Byråden kan ikke se vekk ifra at det blir flere sprøyterom i Bergen i fremtiden.

Har kjempet mot sprøyterom i årevis

I Kristelig Folkepartis nasjonale politiske prorgram heter det at partiet ikke vil tillate «sprøyterom og andre tiltak som legaliserer misbruk av narkotiske stoffer.»

Partiet har i en årrekke kjempet mot opprettelsen sprøyterom i Bergen, men snudde da de gikk inn i det nye byrådet.

Kristelig Folkepartis leder i Bergen, Terje W. Gilje, mener at man har kommet frem til en helhetlig og god ruspolitikk.

Les også: SV frykter KRF får vetorett om sprøyterom

– Ruspolitikken i byrådsplattformen balanserer hensynene til forebygging, skadereduserende tiltak, behandling og ettervern, sier Terje W. Gilje.

Han legger til at ruspolitikken i byrådsplattformen ble enstemmig vedtatt av partiets representanskap.

– KrF mener kommunen får uunnværlig hjelp av de privat-ideelle aktørene i rusomsorgen. Vi er glade for at byrådsplattformen anerkjenner dette, og ønsker å gi de privat-ideelle gode rammevilkår, sier han.