Handlingsprogrammet fra Jernbanedirektoratet, som ble presentert onsdag, gir ingen nye løfter for å forsere Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss.

Direktoratet skriver i planen at dersom prosjektet skal blir realisert innenfor de økonomiske rammene i Nasjonal Transportplan 2018-2029, er byggestart forskjøvet til 2022. «Ved høyere rammer over statsbudsjettet er det mulig med byggestart i 2021», heter det i en pressemelding direktoratet har sendt ut.

Direktoratet sender dermed ballen tilbake til de bevilgende myndighetene, altså politikerne.

Forventer oppstart i 2021

– Det handler altså bare om penger. Når vi ser at andre prosjekter blir utsatt på grunn av andre praktiske forhold, forventer jeg at Ringeriksbanen blir påbegynt i 2021, sier daglig leder for Forum Nye Bergensbanen, Hilde Magnusson, til BA.

Forum Nye Bergensbanen er en interesseorganisasjon eid av 13 kommuner og tre fylkeskommuner som arbeider for bedre togforbindelse mellom Bergen og Oslo.

Vedtatt i 1992

Ringeriksbanen ble først vedtatt i Stortinget i 1992. Strekningen mellom Sandvika og Hønefoss vil kutte reisetiden med tog mellom landets to største byer med en time, og således være et viktig bidrag til de som jobber for å få reisetiden ned til fire timer mellom Bergen og Oslo. I dag er strekningen Sandvika - Hønefoss en del av intercity-satsingen rundt Oslo.

Heller ikke når det gjelder dobbeltspor Arna - Stanghelle kommer Jernbanedirektoratet med løfter til Vestlandet. Her heter det at det legges opp til byggestart i perioden 2024 - 2028. Jernbaneprosjektet er et samarbeid med Statens vegvesens planer om ny E16.

– Når det gjelder ny togtrase mellom Arna og Voss, må vi holde trykket oppe og jobbe for at hele strekningen blir sett i sammenheng, sier Magnusson.