En samlet transportkomite på Stortinget, med daværende samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) i spissen, feiret Ringeriksbanen i 2013. Siden har det vært lite å juble for.

– Vi ble snytt i 2013, sier Pål O. Berrefjord, som i forkant av vedtaket i Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 til 2023 hadde jobbet iherdig for å korte reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo. Ringeriksbanen, som første gang ble vedtatt på 1990-tallet, er en viktig del av dette arbeidet. Da vedtaket om å prioritere prosjektet, med statlig reguleringsplan og byggestart i 2018, var gjort i 2013, trodde Berrefjord han hadde vunnet frem med hjertesaken.

(Saken fortsetter under bildet)

Nasjonalt prosjekt

Men siden har det skjedd lite. Nå børster Berrefjord støv av organisasjonen Bergensbanen4Timer og setter i gang en ny kamp. Denne gangen er strategien litt annerledes.

– Vi krever at hele prosjektet mellom Bergen og Oslo blir prioritert som et nasjonalt prosjekt, slik Gardermobanen ble. Det vil gi årlige bevilgninger over egen post i statsbudsjettet, sier Berrefjord til BA.

Målet hans er å få Bergensbanen inn på statsbudsjettet for 2020.

Etter årevis med kamp for jernbanen, er det få som kjenner den nyere historien bedre. Med jernbanestasjonen i Bergen som kulisse snakker Berrefjord seg fort varm i sakens anledning. Gestikulerende snakker han på inn- og utpust om hvor viktig der er å ruste opp jernbanen til en reell konkurrent til vei- og lufttransporten.

Mange støttespillere

Støttespillere har han mange av. Men til tross for at den ene politikeren etter den andre har snakket opp jernbanen, har pengene uteblitt i årevis.

En av de fremste støttespillerne for å prioritere Ringeriksbanen i NTP-en som ble vedtatt i 2013, var Aps Martin Kolberg. Nå har Berrefjord grepet til pennen, med Kolberg som adressat, med sikte på å få fart på jernbaneplanene igjen.

«Det som har skjedd etter 2013 er nok en politisk kollaps, og nok en gang rammes Bergensbanen generelt og Ringeriksbanen spesielt. Jeg har ikke ord for å beskrive hvor frustrerende det oppleves for veldig mange som har engasjert seg i denne saken», skriver Berrefjord.

50 milliarder over ti år

Og: «Etter fem år med handlingslammelse fra storting og regjering, trapper vi nå opp igjen arbeidet med Bergensbanen som nasjonalt prosjekt. Målet er å få dette innarbeidet i statsbudsjettene fra 2020».

– Grunnen til at dette kvalifiserer som et nasjonalt prosjekt, er at det handler om jernbaneforbindelsen mellom landets to største byer, sier Berrefjord til BA.

– Vi trenger fem milliarder kroner i året i ti år for å få kortet ned reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo til fire timer, sier Berrefjord engasjert på togstasjonen i Bergen.

Arbeid pågår

Litt lenger borte, i Fløen, pågår arbeidet med den nye Ulrikstunnelen. Den skal etter planen stå klar i 2023, og blir en viktig del av bedre infrastruktur for jernbanen mellom Arna og Bergen.

(Saken fortsetter under faktaboksen)

FAKTA

  • Dette skriver BaneNor om Ringeriksbanen og Vossebanen:
  • Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for vei og bane i Norge. Ifølge gjeldende Nasjonal Transportplan (2018–2029) blir byggestart i 2021.
  • Vossebanen og E16 Arna – Stanghelle er et samarbeidsprosjekt mellom BaneNor og Statens vegvesen. Prosjektet er i gang med delprosjekt som i første omgang gjelder strekningen Arna–Stanghelle. Arbeidet handler om å finne gode løsninger som skal danne grunnlag for det videre arbeidet etter plan- og bygningsloven.

I tillegg pågår planleggingen av strekningen Bergen–Voss. Er ikke dette signaler som tilsier at arbeidet med å redusere reisetiden og prioritere jernbanen er i gang?

– Jo, noe av arbeidet er i gang. men i dag kan ingen se for seg når man kan reise med tog mellom Bergen og Oslo på fire timer. Som nasjonalt prosjekt vil prosjektet være sikret midler og dermed fremdrift hvert år fremover, sier togforkjemperen.

Skuffet over Erna

Han viser også til at dagens statsminister, Erna Solberg (H), i opposisjon i 2013 lovet at Ringeriksbanen skulle påbegynnes raskt dersom hun inntok regjeringskontorene.

– Nå har hun sittet i fem år, og det er ennå ikke skjedd noe, sier Berrefjord, som slett ikke legger skjul på at han er skuffet over politikerne.

Nå sliper han knivene igjen, blåser liv i organisasjonen han startet i 2011 og går på nytt til kamp for bedre jernbane mellom Norges to største byer.