Nå blir det flere bussavganger til og fra Bergen

De har så mange passasjerer at nå øker de antall avganger.