Må rive bygg og lage tunnel

Av

Siden godsterminalen ikke skal flyttes fra Nygårdstangen med det første, skal veivesenet bruke cirka 200 millioner kroner ekstra på denne sykkelveien.