Gå til sidens hovedinnhold

340 milliarder kroner for å bygge fergefri kyststamveg

Artikkelen er over 5 år gammel

Se live: Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og Statens vegvesen klokken 1000.

Mandag klokken legges fagetatenes forslag til fremtidige vei- og baneprioriteringer frem. Det kan du følge live i videovinduet over.

Dette står det om E39 «Fergefri kyststamveg» for perioden 2018-2029:

– Det er finansielt utfordrende å gjennomføre ambisjonen: Planlegging og utbygging av en opprustet og Ferjefri E39 koster om lag 340 milliarder kroner, inkludert utbygging gjennom byene. Bompengepotensialet kan være på nærmere 110 milliarder kroner. Det er dessuten viktig med tilstrekkelige midler til teknologiutvikling og planlegging tidlig i NTP-perioden om ambisjonen skal kunne la seg realisere, står det i forslaget til NTP.

Dette betyr at Fergefri E39 er blitt 190 milliarder kroner dyrere enn siden forrige kostnadssprekk, for litt over et år siden.

Etatene anbefaler videre at det starter med bygging av Rogfast.

– Hva som er beste inndeling av prosjekt, rekkefølge og trasévalg, vurderes både ut fra vurderinger av samfunnsnytten og ut fra hva som gir mest effektiv utbygging og utnytting av markedet. Et forslag til prioritering er laget i utviklingsstrategien for E39, står det videre.

I basisrammen er det lagt til grunn statlige midler til anleggsstart på prosjektet E39 Ådland–Svegatjørn i Hordaland. Totalt i perioden er pris satt til 35 milliarder kroner, derav 14 millioner kroner i bompenger.

Sotra-sambandet:

– Det er lagt til grunn statlige midler til forberedende arbeider for OPS-prosjektet RV 555 Sotrasambandet. Prosjektet forutsettes gjennomført som OPS-prosjekt, og prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering, står det i planen.

Likevel: Dette sambandet foreslås utsatt, dersom det ikke avsettes mye penger i til samferdsel (såkalt lav ramme).

Bybanen:

Etatene mener staten bør dekke 50 prosent av investeringskostnadene for Fornebubanen og ny metrotunnel i Oslo, Bybanen i Bergen, Superbuss i Trondheim og Bussveien i Stavanger i middels og høy ramme.

Totalt mener de det bør settes av 24 milliarder kroner til disse prosjektene i den kommende perioden.

E16 og Jernbanen:

Etatene mener det skal bygges ny E16 og dobbeltsporet jernbane samtidig. Dette vil gi meget konkurransedyktige kjøretider og inkludere Voss i Bergensregionen. Det forventes en reisetid på 39 minutter Bergen–Voss med regiontog. Lokaltogtilbudet Bergen–Arna vil øke til fire avganger i timen i 2018.

Med høy ramme legges til grunn bygging av prosjektene E16 Voss–Stanghelle og E16 Ringveg øst på strekningen Arna–Vågsbotn i Hordaland.

– Alle prosjektene forutsetter tilslutning til opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging, står det.

Deretter er det duket for et år med dragkamp om midler, før den endelige Nasjonale Transportplanen (NTP) for perioden 2018–2029 legges frem for Stortinget våren 2017.

Kommentarer til denne saken