Torsdag ble Strandkaien igjen åpnet for alminnelig biltrafikk etter å ha vært stengt i 563 dager.

Siden 31. mai i fjor har biltrafikken fra nord blitt ledet over Torget via Strandgaten, Chr. Michelsens gate og Teatergaten

BKK Varme, Bossnett samt Vann- og avløpsetaten har siden 31. mai i fjor lagt ny infrastruktur i grunnen før byggingen av Mathallen på Torget starter.

Statens Vegvesen har i samme periode fornyet 396 meter kjørebane og fortau i gaten.