– Det er ikke sånn vi vil ha det her, sier klubbleder Aud Stråbø.

Hun har fått med seg Fellesforbundet i å aksjonere mot selskapet NV Service, som de mener driver med sosial dumping i forhold til innleide arbeidsfolk fra Polen på det tradisjonsrike Hardanger-verftet.

UTNYTTELSE

– Selskapet driver med grov utnyttelse av utenlandske arbeidere, sier leder i Fellesforbundet i Hordaland, Roar Abrahamsen, til BA.

Verkstedklubben på Fjellstrand mener NV Service er et bemanningsbyrå og ikke en produksjonsbedrift.

– Det betyr at de ansatte i NV Service skal ha samme lønn som de ansatte på Fjellstrand. I tillegg skal de ha dekket kost, og losji og ha et ulempetillegg på 20 prosent, sier Stråbø.

I stedet blir polakkene trukket for dette.

Mens norske arbeidere har lønn på over 200 kroner timen, får polakkene 150 kroner for å gjøre den samme jobben, ifølge lønnsslippene.

Leiearbeidere i andre selskaper som jobber på Fjellstrand får tilleggene. Hos NV Service må polakkene dekke dette selv.

Bransjeorganisasjonen Norsk Industri og NHO mener at leiearbeiderne er ansatt lokalt på Fjellstrand og dermed ikke har krav på disse tilleggene.

Men det finnes ikke representanter for NV Service på Fjellstrand, får BA opplyst i resepsjonen. Det er intet kontor.

Fellesforbundet mener NV Service har etablert et postkassefirma her for å unndra seg tariffavtaler og likebehandling.

– Vi kan ikke forholde oss til et slikt firma, sier Abrahamsen.

Det kan heller ikke klubbleder Ståbø. Hun reagerer sterkt på forskjellsbehandlingen.

– Jeg er født og oppvokst i dette miljøet, og orker ikke se på slikt. Det handler om å vise folk respekt, sier hun.

Hun forteller at to polakker som stilte spørsmål om arbeidsforholdene, fikk vite at de ikke behøvde å komme tilbake.

Nå arbeider Stråbø for å organisere alle leiearbeiderne. Da skal de kreve tariffavtale.

– ER URETTFERDIG

Stråbø er stolt av Fjellstrand.

– Det er et seriøst firma. Det rimer ikke med at de lar useriøse selskaper jobbe her, sier hun.

Roar Abrahamsen sier at NHO, Norsk Industri og Fjellstrand har forpliktet seg til å arbeide for at bransjen skal være seriøs, og at innleide arbeidstakere skal ha ordnede lønn- og arbeidsvilkår.

– De har også forpliktet seg til å hindre sosial dumping. Men her bryter man ikke bare avtalene, men også med all anstendighet i arbeidslivet, sier han.

LO-toppen viser til Høyesterett som i en dom mot flere andre verft fra 2013 stiller spørsmål ved den rettslige holdbarheten av «arrangement» som NV Service praktiserer.

– I stedet for å arbeide mot sosial dumping og for et seriøst arbeidsliv, velsigner og forsvarer de at slike «arrangementer» brukes for å unngå å følge tariffavtalenes forpliktelser og intensjoner, sier Abrahamsen.

Han varsler rettslig forfølgelse av saken.

Stråbø har ikke tenkt å gi seg.

– Vi gjør samme jobb som leiearbeiderne. Men forholdene er ulike. Det er urettferdig. Klubben kan ikke la være å gjøre noe når slikt skjer, sier hun.

– TOTALLY CRAZY

– This is totally crazy, sier assistant manager Marcin Zadjdlic i NV Service til BA.

– NV Service AS opererer i tråd med norske lover og forskrifter, skriver Zadjdlic i en e-post.

Han sier firmaets regnskaper og utbetalinger til arbeiderne er kontrollert flere ganger av norske arbeidslivsmyndigheter.

– I tillegg kontrollerer våre norske kunder både drift, lønnsnivå, ansettelsesavtaler og relevante dokumenter regelmessig uten negative bemerkninger, skriver Zadjdlic.

Han skriver at firmaet betaler lønn i henhold til norsk tariff.

– Vi betaler alle ansatte likt. Det er ingen forskjeller i forhold til nasjonalitet, skriver han.

Zadjdlic hevder deres folk er ansatt lokalt på verftene. På hjemmesiden deres går det frem at de har ti slike «underselskaper» på verft i Norge.

Han har registrert at det pågår en diskusjon med fagforeninger om selskapet.

– Hvis reglene skal tolkes annerledes, vil vi være et ansvarlig selskap som følger reglene.

Zadjdlic vil ikke kommentere at Fellesforbundet varsler rettslig forfølging av selskapet.

– NV Service AS har i prinsippet samme forståelse som deg om at utenlandske arbeidstakere bør ha samme betaling som norske arbeidstakere for likt arbeid. Utfordringen er at det arbeidslivet har endret seg dramatisk, og det er ofte svært vanskelig å sammenligne bedrifter og yrker. Det rette individuelle lønnsnivå må settes ut fra et totalt bilde som kombinerer viktige faktorer som yrke, oppgaver, kompetanse, kvalifikasjoner, kommunikasjon og produktivitet, skriver han.

– FØLGER SPILLEREGLENE

– Vi forholder oss til det Norsk Industri sier i denne saken. Vi ser ikke på dette som et problem.

Det sier direktør Ivar Gaute Kolltveit ved Fjellstrand Verft AS til BA.

Bransjeorganisasjonen Norsk Industri støtter NV Service.

Kolltveit viser til at bedriften har skrevet en uenighetsprotokoll med verkstedsklubben.

Der krever de ansatte at Fjellstrand gjennom sitt solidaransvar sørger for at de ansatte blir lønnet og etterbetalt i henhold til likebehandlingsprinsippet i det europeiske vikarbyrådirektivet, ifølge klubben.

TREKK FOR KOST OG LOSJI

Det kreves også at leiearbeiderne i NV Service ikke blir trukket i lønnen for kost, losji og hjemreiser.

Bedriften på sin side mener det er arbeidsgiver uvedkommende hvordan arbeidstaker kommer seg på jobb.

Reiseutgifter og kostnader til bolig er dermed arbeidstakernes eget ansvar.

På Fjellstrand trekker NV Service sine ansatte 120 kroner per døgn for overnatting og 70 kroner i døgnet for diett.

De polske arbeiderne tjener om lag 50 kroner i timen under det de fast ansatte i Fjellstrand gjør, mener klubben.

Kolltveit hevder de innleides timelønn ligger 40 kroner under det norske fagarbeidere med ti års ansiennitet har. De utfører den samme jobben.

– De ansatte sier dette er et moralsk spørsmål?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier direktør Kolltveit.

Nå havner striden på bordet til Fellesforbundet og Norsk Industri.

– Det er slik spillereglene er, og de følger vi, sier Kolltveit.

Han sier de ansatte i NV Service tjener 160 kroner timen.

– Da kan det ikke være rett å snakke om sosial dumping.