Forrige tirsdag gikk Monica Mæland ut på BA.no og sa at hun ikke ønsket å legge til rette for at folk skal bo under uverdige forhold i biler og parker ved å etablere midlertidige dusjer og toaletter.

Lørdag rykket hennes tidligere nestleder i byrådet, Lisbeth Iversen, ut og meldte at tiggere kunne få bruke Sentralbadet til dobesøk og dusjing gratis.

BA vet at sistnevnte utspill på ingen måte var avklart i byrådet, og at temperaturen har vært relativt høy i byens ledende organ.

STRAXHUSET OG ROBIN HOOD

Nå kommer byens regjering med et felles og endelig - får vi tro - forslag. Byrådet vil åpne Strax-huset for tiggerne.

Strax-huset på Damsgård gir i dag et tilbud for narkomane i Bergen, og byrådet argumenterer med at i dette huset er det også kompetente mennesker til stede for å hjelpe.

– Strax-huset, Robin Hood-huset og kommunens sosialtjeneste har kompetanse i å hjelpe både fastboende og tilreisende mennesker i nød. På Straxhuset vil det også være mulig å dusje for de som ønsker det, sier sosialbyråd Lisbeth Iversen i en pressemelding.

MER OMFATTENDE BEHOV

Utekontakten i Bergen har gjennomført et kartleggingsarbeid av tilreisende tiggere til Bergen. Dette arbeidet viser at disse menneskene har behov for mer omfattende oppfølging enn bare tilgang til dusj og toaletter.

– Derfor er det hensiktsmessig at det er institusjoner med erfaring i å hjelpe mennesker i nød som gir dette tilbudet, sier Iversen.

Gratis bruk av Sentralbadet vil ikke bli innført. Sentralbadet er et tilbud til svømmere og stupere, både mosjonister og organisert idrett, fremhever byrådsleder Monica Mæland.

– Vi ønsker ikke at det skal etableres et permanent tilbud for tilreisende, som kommer i konflikt med aktiviteten som allerede foregår i Sentralbadet. Kommunens tilbud for mennesker i nød, som Straxhuset og Robin Hood-huset, vil være et bedre sted å oppsøke for å få hjelp, sier hun.

Byrådet har per i dag ikke planer om å opprette andre toalett- og dusjfasiliteter enn de som allerede er offentlig tilgjengelig i byen.

– Hvordan skal dere kommunisere dette til rom-folket?

Vi skal sørge for at frivillige samarbeidspartnere som Robin Hood-huset får informasjon som de kan sluse videre til dem det gjelder, sier Lisbeth Iversen.

– Hvordan var diskusjonen internt i byrådet om denne saken, det har vært litt frem og tilbake?

– Diskusjonen har vært veldig god. Den har dreid seg om omfang, om typer tjenester som skal tilbys og om hvordan vi skal løse dette.