Siv Ingers død: – Vi tar ansvaret

Artikkelen er over 19 år gammel

Kritikken har haglet mot barnevernet etter at Siv Inger Moberg (16) døde av en overdose mens hun var under deres omsorg. – Vi tar ansvaret, sier bydelsdirektør i Årstad Ågot Himle, leder av bydelsstyret, Borghild Lieng og sosialsjef Kirsten Johansen.

DEL
Sammen med fylket har disse tre ansvaret for barnevernet i Årstad. Nå ønsker de å snakke ut.

KAN IKKE SVARE
For snart to uker siden døde ett av deres barn av en overdose. 16 år gamle Siv Ingers død rystet en hel by. Historien hennes har fått mye oppmerksomhet, og barnevernet har blitt kraftig kritisert i avisspaltene. Spørsmålene om hvordan noe så forferdelig kunne skje har stått i kø.

De har svart: «Ingen kommentar» på de fleste spørsmål fra pressen. Sist fredag ble Siv Inger begravet. Nå vil bydelsdirektøren, lederen av bydelsstyret og sosialsjefen snakke med BA om det som skjedde.

Bydelsdirektør Ågot Himle sier at det oppleves som svært frustrerende å ikke kunne ta til motmæle når beskyldningene hagler.

– Vi har ikke kunnet ikke svare. På grunn av strenge regler om taushetsplikt kan vi ikke snakke om selve saken i media. Men tiltakene vi har satt i gang i denne saken har vært grundig drøftet også med fylkeskommunen, sier hun.

Himle sier videre at Siv Inger var plassert hos tiltaksfamilien Jorunn Førde og Steinar Florvåg i ett år.

– De sa selv opp avtalen. Å vurdere dem på nytt var ikke aktuelt for oss, sier Himle.

Kirsten Johansen er sosialsjef ved Landås sosialkontor. Det var dette kontoret som hadde saken til Siv Inger Moberg. Siden 1997 har de hatt omsorgen for henne.

– I HØYRISIKOGRUPPEN
Etter jentens død har de fått voldsomt mye kritikk for at de ikke forhindret tragedien.

– Vi har sett en ung jente med en tragisk historie. Med alvorlige psykiske lidelser. Hun var i høyrisikogruppen for dødsfall på grunn av en risikofylt adferd, sier sosialsjefen.

– Da lurer mange på hvorfor dere ikke passet så godt på det ble umulig for en ungdom i høyrisikogruppen å rømme til Østlandet og ende livet sitt der?

– Da måtte hun i så fall tvangsinnlegges på isolat. Lov om psykisk helse stiller veldig strenge krav til slikt. Det er bare en medisinsk sakkyndig som kan ta den avgjørelsen. Kriteriene var ikke til stede i dette tilfellet, sier Johansen.

– Noen ganger går det galt. Uten at noen kan forhindre det. Dette var et sammentreff av forferdelig mange uheldige omstendigheter. Det kunne skjedd før, sier Johansen.

– Behovet har eksplodert de siste årene, og problemene er mer sammensatte. Vi er ikke noe uvesen, og det er klart at dette har gått veldig hardt innpå oss, sier Johansen.

NYANSERT BILDE
Per 30. juni i år hadde Årstad bydel 65 barn under omsorg og 201 barn på hjelpetiltak hjemme.

De har for lite folk til å følge opp familier som strever med omsorgsoppgaven og trenger ressurser til det.

Borghild Lieng sitter på det politiske ansvaret. Hun har lest rapporten om hva som har blitt gjort i saken til Siv Inger. Rapporten er hemmelig av hensyn til personvernet.

– Bildet er mer nyansert og sammensatt enn det som har kommet frem gjennom BA. Dessuten har det vært jobbet grundig og skikkelig hele tiden mens hun var under barnevernets omsorg, sier Lieng.

Nylig har hun som leder av bydelsstyret tatt initiativ til Hordaland fylkeskommune for å få en dialog om samarbeid når det gjelder barnevernet.

Artikkeltags