Søndag omtalte BA at Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) har fått bortvisningsvedtak fra Vågsbunnen av politiet.

Årsaken er at FHN, som er en brukerorganisasjon, har delt ut brukerutstyr til de rusavhengige, som for eksempel røykefolie og nåler.

Onsdag var det LAR-bruker Kim-Jørgen Arnetvedt som fikk et slik vedtak, og søndag var det leder Anette Svae og nestleder Peder Lerøys tur til å bli bortvist.

Politiets begrunnelse er at arbeidet med å dele ut brukerutstyr er i konflikt med politiets arbeid mot åpne russcener.

Svae reagerer på dette, ettersom formålet med å dele ut utstyret er å unngå overdoser og redusere smittefaren.

Vil ta det opp i bystyret

Etter at BA skrev om saken har flere reagert på politiets praksis.

Uavhengig bystyremedlem Morten Myksvoll varsler at han vil ta saken opp i neste bystyremøte, med mindre denne praksisen blir tatt tak i før den tid. Neste bystyremøte er kommende onsdag.

Også Venstres Erlend Horn reagerer sterkt på at politiet skal ha bortvist FHN fra Vågsbunnen fordi de delte ut brukerutstyr.

– Dette er skandaløst av politiet, og strider mot kommunens ønske om at brukerutstyr skal informeres om og deles ut til rusavhengige, sier Horn.

–  I bystyremøte på onsdag vil jeg ta dette opp med den nye sosialbyråden Silje Hjemdal for å forsikre meg om at byrådet tar alvorlig på denne saken, og gir klar beskjed til politiet om hva som er kommunens standpunkt når det gjelder utdeling av rent brukerutstyr, også fra frivillige organisasjoner, fortsetter han.

Omstridt

Politiets bruk av bortvisningsvedtak har vært omstridt før. 

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe tok i fjor høst opp praksisen med å bortvise rusavhengige fra visse gater i sentrum med justisminister Anders Anundsen.

Anundsens vurderte det dithen at det ikke er diskriminering å gi slike vedtak.

Klinikkdirektør i Bergensklinikkene, Kari Lossius, gikk enda sterkere ut og kalte praksisen for «Apartheid».

Stasjonssjef for Bergen sentrum politistasjon Olav Valland har flere ganger påpekt at politiets mandat i arbeidet mot åpne russcener er å hindre at det etableres nye slike scener.

Bortvisningsvedtak og høye bøter er virkemidler politiet har, påpeker Valland.

I forrige uke ble en kartlegging av de åpne russcenene i Bergen etter at Nygårdsparken stengte lagt frem. 

Den viser at selv om Vågsbunnen som russcene er større enn den var før parken stengte, er det ikke i nærheten av samme omfang som Nygårdsparken.

Kriminaliteten har også gått ned i sentrum, og det er mye mindre vold og andre alvorlige episoder knyttet til rusccenen nå.

BA har prøvd å få en kommentar fra politiet til praksisen om å bortvise de som deler ut brukerutstyr, men har ikke fått svar.

Søndag ettermidddag oppgir både politiets operasjonssentral og jourhavende jurist at de ikke kjenner til saken.