– Skansen forstår ikke lover og regler

Steile fronter mellom Lars Spoheim (t.v.) og Dag Skansen.

Steile fronter mellom Lars Spoheim (t.v.) og Dag Skansen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Lars Sponheim mener Høyres Dag Skansen skriker høyt i mangel av en sak.

DEL

– Og det er sørgelig for Bergen at en så sentral politiker som Dag Skansen rett og slett ikke forstår det regelverket han er satt til å forvalte.

  • Politikk

Det sa Fylkesmann Lars Sponheim på morgensendingen til NRK Hordaland i dag tidlig. Sponheim mener Skansens uttalelser fra bystyresalen i går, der han ba Solheim komme til Bergen og avskjedige Sponheim, er uttrykk for en dårlig sak.

– Et ordtak sier at har du en dårlig sak så skrik høyt. Det er vel det som er tilfellet her. De er rett og slett avslørt med å rote med lover og regler og formaliteter, og kanskje særlig denne Dag Skansen som har bidratt til at Bergen er kommet i en ulykkelig situasjon, sa Sponheim på eteren.

– FØLGER LOVEN PUNKT FOR PUNKT

Ifølge Sponheim gjør de ingenting galt i borte i statens hus.

– Vi følger i denne sammenheng plan og bygningsloven punkt for punkt, og da blir dette utfallet – dessverre for Bergen. Men det er bystyret og denne lederen av byutviklingskomiteen som er årsaken til det, sier han.

Han sikter til at byrådet og Fylkesmannen ble enige om en parkeringsnorm for Bergen. Den sa bystyret nei til. Bystyret ville ha mer parkering i sentrum enn byråd og fylkesmann ble enige om.

– I og for seg greit nok, for da er det departementet som skal avgjøre det. Men det rare er at det så går noen dager, og så kommer den samme kommunen med byrådet i spissen og gjerne vil bruke meklingsresultatet som bystyret har avvist.

Sponheim innrømmer på radio at all støyen er krevende.

– Det er et anstrengt forhold til byrådet og Høyre, de velger jo å ta mannen og ikke forholde seg til lover og regler.

– FORSTÅR IKKE SÅ MYE

Skansens krav om at Solheim skal komme til Bergen og sende ham tilbake til Ulvik mener Sponheim er et uttrykk for manglende innsikt hos Dag Skansen.

– Det er nå slik at det er kongen som har ansatt meg, så han forstår ikke så mye av forvaltningen.

Sponheim forklarer at det er miljøvernministeren som skal avgjøre kommuneplanen i siste instans, og samtidig at de har tett dialog med miljøverndepartementet.

– Det går da også frem i korrespondansen som er sendt til Bergen kommune. Det fins ikke noe regelverk midt i mellom, slik Skansen tror. Han driver og lager et slags hjemmesnekret regelverk for Bergen.

Artikkeltags