– Vi synes det er leit. Våre barn er jo kommunens barn også, sier rektor Ronny Michelsen ved St. Paul Skole.

Skolen er en av ni private skoler i Bergen, såkalte «friskoler», som har gjennom en årrekke fått kommunalt tilskudd for å drive skolefritidsordningen (SFO).

155 kroner mer i måneden

Rektor Michelsen sier at kuttet kom svært uventet.

– I 2016 skulle vi egentlig få et tilskudd på 440 000 kroner. Det hadde vi budsjettert med. Til vår overraskelse ble tilskuddet fjernet. Det fikk vi ikke beskjed om før i mars.

Kuttet har ført til at foreldrene må betale mer i foreldrepenger for å dekke SFO-kostnadene.

– Vi har økt prisen med 155 kroner i måneden. Nå betaler foreldrene 2455 kroner for full plass, sier SFO-leder Nina Eknes ved St. Paul skole.

Det er 35 kroner mindre enn hva en kommunal SFO-plass koster.

– Men vi har en halvtime kortere åpningstid. I tillegg har vi stengt flere dager i forbindelse med jul og påske. Sammenlignet med åpningstid og antall dager, må foreldrene ved St. Paul betale mer, forklarer Eknes.

Dårligere bemanning

– I tillegg har vi måttet redusere bemanningen på SFO med 20 timer i uken. Vi holder også stengt på dager der vi tidligere har hatt åpent, sier rektor Michelsen.

Han forklarer at St. Paul skole ikke har anledning til å bruke skolepenger på å drifte skolefritidsordningen, og viser til friskoleloven.

– SFO skal finansieres med foreldrebetaling og kommunale tilskudd, påpeker han.

Eknes er nå bekymret for at de kanskje må øke prisen ytterligere som følge av personalkostnader.

Skolefritidsordning

 • Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til elever fra 1. til 4. klasse.
 • SFO finansieres med foreldrebetaling, øremerkede statlige tilskudd til kommunene og lokale tilskudd.
 • I dag koster det 2490 kroner per måned å ha full plass på SFO i den offentlige skolen.

Kilde: Bergen kommune

Bergen Kristne Grunnskole på Bønes har også mistet tilskuddet.

– Foreløpig har vi ikke økt foreldrebetalingen, men det kan bli aktuelt. Kutt i tilbudet har ført til et betydelig underskudd. Det må vi snart gjøre noe med, sier rektor Lars Kongsvik.

– Smålig av byrådet

Skolepolitisk talsmann i Høyre, Henning Warloe, reagerer på at tilskuddet er fjernet.

– Jeg synes det er smålig av dagens byråd å forskjellsbehandle foreldre som velger å la barna gå på såkalte «friskoler».

Han viser at det ikke er snakk om de store summene.

Mistet støtten

 • Møllebakken skole
 • Da Vinci Montessorieskole
 • International School of Bergen
 • Bergen Kristne Grunnskole
 • Steinerskolen på Skjold
 • Steinerskolen på Paradis
 • St.Paul skole
 • Stiftelsen Montessorieskolen i Bergen
 • Bjørgvin Montessorieskole

 

– Det tidligere byrådet budsjetterte med om lag to millioner kroner totalt. Friskolene utgjør et viktig alternativ til den offentlige skolen, og bør derfor få støtte, sier Warloe, som selv har gått på St. Paul skole.

Warloe mener det skal være et prinsipp at friskolene og den offentlige skolen skal ha like priser når gjelder SFO.

Vil ha likestilling

I onsdagens bystyremøte skal Høyre fremme forslag om å gjeninnføre ordningen med kommunalt tilskudd til private SFO-er.

– I høringsuttalelse til forslag om endringer i friskoleloven, støtter byrådet likestilling av offentlig skoler og friskoler når det gjelder spesialundervisning. Vi mener det samme må gjelde SFO ved friskolene, påpeker Warloe.

Legger skylden på regjeringen

– Det er ikke kommunen sin oppgave å finansiere regjeringens vrangvilje til å finne gode løsninger.

Det sier skolebyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap), som mener det egentlige problemet er regjeringens politikk når det gjelder finansiering av SFO.

– Regelverket hindrer de private skolene i å bruke foreldrenes skolepenger og statstilskudd til drift av SFO. Dersom Warloe foreslår endring av regelverket, skal jeg støtte ham, sier byråden.

Han viser også til at det var Høyre-byrådet som foreslo å kutte tilskuddet til 1,8 mill.

– Grunnen til at vi ikke reverserte kuttet da vi overtok, var at da måtte jeg har kuttet lærerstillinger i den offentlige skolen for å finansiere det. Det ville jeg ikke, ettersom  det er knapphet på ressurser der også. 

Han påpeker og at flere av de private skolene har lavere foreldrebetaling enn det offentlige.