Tam-prosjektet ekspanderer: Håper de kan hjelpe flere ungdom

Med krabbefiske og friluftsliv vil de redusere fravær og antall anmerkninger, og øke mestringsfølelsen blant ungdommene.