Fagforening om kristne privatskoler: – Svært problematisk

Utdanningsforbundet og likestillingsombudet er kritiske til verdigrunnlaget til enkelte privatskoler.