Skoleforfallet: – En varslet skandale

Inspektør i Arbeidstilsynet Petter Flo (til v.) under tilsynet på Landås skole.

Inspektør i Arbeidstilsynet Petter Flo (til v.) under tilsynet på Landås skole. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Politikerne fikk så ørene flagret i dagens høring om de råtne bergensskolene.

DEL

– Det virker ikke som om skandalen om vedlikehold tar slutt. Vi får håpe at det meste kommer frem i dag, sier Synnøve Fluge.

Hun er en av flere foreldre som møtte opp på dagens høring om skoleforfallet i Bergen.

BA.no fulgte høringen gjennom dagen.

LIKSMINKE

Både byens politikere og de ansatte som har ansvar for å vedlikeholde byggene, fikk det glatte lag.

Petter Flo, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, refererte Sintefs uttalelse om kommunens planer om å oppgradere Landås skole:

– En sminking av liket.

– TETT LEKKASJENE, SÅ VIL DET GÅ BRA

Flo hevdet at kommunen, ved å tette lekkasjene på Landås, ville ha ordnet opp i alt. Slik gikk det som kjent ikke.

Selv var han med Arbeidstilsynets tilsyn ved skolene på Landås, Møhlenpris og Varden. Hensikten med tilsynene var å sjekke hvordan kommunen og skoleledelsen ivaretar et godt inneklima.

– Skolene, spesielt Landås, var så dårlig at vi måtte gjøre noe. Vi måtte gi pålegg. Byggene hadde omfattende fuktskader som hadde vært der i lang tid, sier Flo.

Han viste til WHOs retningslinjer for inneklima, og sier at dårlig inneklima kan føre til forverring av allergi og astma.

Flo gjorde rede for legeerklæringer som forteller at folk er blitt syke, og at folk har blitt omplassert på skolen på grunn av sykdom. Etter omplassering ble de bedre.

– En del av barna slet med hodepine og luftveisplager. Og de rapporterte at de ble bedre i helgene, sier Flo

Han forteller om et møte med kommunen om Landås:

– Vi mente de burde finne andre lokaler til elevene. Bergen kommunale bygg mente at ved å tette lekkasjene, så ville det gå bra, sier Flo.

Han uttrykte undring over at kommunen ser ut til å stadig trenge flere rapporter før de gjør noe:

– Det mangler ikke rapporter, mener han.

– HVOR MANGE RAPPORTER TRENGER DE?

Mildrid Kronborg Økland er FAU-sekretær ved Møhlepris skole, som skal stenges til sommeren på grunn av elendig inneklima og vedlikehold.

– Møhlenpris er en sliten hundreåring, som har blitt utsatt for omsorgsvikt. Helsevernforskriften trådde i kraft i 1996, men skolen har aldri vært i nærheten av å bli godkjent, sier Økland.

Hun har vært i kontakt med FAU-ledere fra de siste ti årene. Økland forteller om rapport på rapport som beskriver mugg i bygget, men ingenting skjer.

– Hva må vi gjøre for at det skal skje noe? Hvor mange rapporter om dårlig inneklima må politikerne ha før de gjør noe, spør hun.

Økland hevder at FAU har prøvd flere ganger å få innsyn i rapporter, men har opplevd Bergen kommune som et lukket system.

– Vi har flere ganger fått avslag. Hva skal vi gjøre? Skal vi sette oss på skuldrene til Bergen kommunale bygg, eller byråd Harald Victor Hove?

VILLE RIVE LANDÅS I 1997

Den første til å forklare seg var Per Gjesdahl, driftssjef i kommunens egen etat Bergen kommunale bygg (BKB).

Han fortalte blant annet at de foreslo å rive Landås skole allerede i 1997.

Gjesdahl var knusende i sin kritikk mot politikerne.

– Vi er tvunget ned i kne på grunn av manglende vedlikehold, sier han.

– På 80-tallet hadde vi bare 80 kroner kvadratmeteren til vedlikehold. Det kan jeg dokumentere med politiske vedtak som ikke følges, sier Gjesdahl.

Skal man heve standarden på skolebygg, må man derimot ha 300 kroner per kvadratmeter, ifølge driftssjefen.

– Dere politikere er mest interessert i å bygge nytt. Det å vedlikeholde gir ikke noe ettermæle, sier Gjesdahl tydelig frustrert.

DEPRIMERT

Gjesdahl mener avstanden mellom politikerne og forvaltningen er blitt for lang.

– På 90-tallet hadde jeg bedre kontakt med politierne. Nå blir vi nokså fjern, sier han.

– Det er deprimerende å få beskjed om at det og det ikke virker, men så har man ikke midler til å vedlikeholde det, sier Gjesdahl om frustasjonen ved driftsavdelingen.

HOLDT RAPPORT HEMMELIG

Listen over forfallet i bergensskolene begynner å bli lang:

I dagens BA (les e-avis her) kan du lese at Bergen kommune allerede i 2009 ble anbefalt å rive store deler av Varden skole.

Rapporten har blitt hemmeligholdt i tre år. Verken rektor eller bystyret fått vite noe.

MANGE SKAL FORKLARE SEG

Vedlikeholdsskandalen vil tilsynelatende ingen ende ta.

Førstemann ut til å forklare seg i høringen er Bergen Kommunale Bygg (BKB).

Representanter fra foreldreutvalg, rektorer, Arbeidstilsynet og kommunaldirektører skal også stå skolerett.

– Jeg håper jo å få en forståelse på hva som egentlig har skjedd. Hvordan de bevisst har nedprioritert vedlkehold av skoler over flere år, sier Synnøve Fluge som er mamma til en 1. klassing ved Møhlenpris skole.

– HØYRE MÅ STILLES TIL VEGGS

Hun er svært skuffet over at det sittende byrådet har latt skolene forfalle.

– Høyre har styrt byen i mange år. Da må det være lov til å stille dem skikkelig til veggs. Hvorfor har de ikke prioritert vedlikehold av skolene disse årene, spør Fluge.

Fluge synes at det er helt på sin plass at oposisjon fikk gjennomslag for høring i denne saken.

– Alt må frem i lyset i dag. Jeg håper høringen blir et historisk dokument som kommunen virkelig lærer av. Skal Bergen få seg ut av dette uføret må et tverrpolitisk løft til, tror Fluge.

ÅPENT FOR ALLE

– Dette blir en omfattende høring der vi sikkert vil få oss noen aha-opplevelser. Jeg kan ikke utelukke mistillit fra opposisjonen til det sittende byråd, sier Ap-politiker Pål Hafstad Thorsen.

– Vi må erkjenne at vi må bruke mye mer penger på vedlikehold av skolene. Samtidig er det viktig å finne de egentlige årsakene til hvorfor vi har 22 skoler som ikke er helseverngodkjent. Vi oppfordrer til klar tale. Dette er vår mulighet til å komme helt til bunns, sier Marita Moltu (KrF).

Artikkeltags