– Fra høsten av skal vi gjennomføre et prøveprosjekt for alle elevene på Møhlenpris skole. I stedet for hjemmelekser, skal elevene gjøre leksene på skolen, forklarer rektor Ketil Damm.

Elevene fra 1. til 3. klasse får riktignok litt lekser, men det er bare leselekse, påpeker Damm.

De eldre elevene fra 4. til 7. trinn vil få tilbud om leksehjelp etter skoletid to dager i uken. Kontaktlærerne vil være til stede på leksehjelpen og hjelpe elevene med skolearbeidet.

– Deltar eleven på leksehjelp, får han fri når skoledagen er slutt, uansett om eleven er ferdig med skoleleksen eller ikke, sier Damm.

Les også: Foreldre mener at lekser i barneskolen tar for mye tid.

Målet med prosjektet er at alle elevene, uansett bakgrunn, skal få hjelp med leksene.

– Vi ser at mange foreldre ikke har de forutsetningene som skal til for å hjelpe sine barn med leksene. Noen foreldre synes leksene blir for komplisert og klarer av ulike grunner ikke å følge barna sine opp. Leksene forsterke sosiale ulikheter. Vi vil at alle elevene skal få kvalifisert hjelp med leksene, sier Damm.

– Forsterker sosial ulikhet

Han påpeker at det er frivillig å være med på leksehjelpen.

– Dersom eleven ikke deltar, må de gjøre leksene hjemme. Skolelekser skal være en såkalt gulrot for å få flest mulig til å delta på leksehjelpen, sier Damm.

Rektoren er trygg på at elevene vil oppnå de samme resultatene med skolelekser.

– Håpet er at elever som sliter med hjemmelekser, skal lære mer ved å gjøre leksene på skolen.

Rektor har diskutert prøveordningen med Foreldreutvalget (FAU) som er positiv.

– Vil gi familien mer fritid

– Dersom ordningen fungerer, vil alle elevene få kvalifisert hjelp med leksene. Det vil ta bort den sosiale ulikheten vi ser lekser skaper i dag. Vi liker at det går i retning av heldagsskole, sier Stian Eikeland som FAU-leder på Møhlenpris skole.

– Dagens leksehjelp på SFO med ufaglærte fungerer dårlig. Vi har tro på leksehjelp fra 4. til 7. klasse med kvalifiserte lærere, sier Eikeland.

Både Eikeland og rektor håper at prosjektet vil gi foreldrene mer tid med barna etter endt arbeids- og skoledag, og at det vil gi barna mer fritid.

– Så får vi evaluere prosjektet om et halvt år for å se om hvorvidt vi skal fortsette, ser Damm.

– Hva sier elevene til at skolen dropper hjemmelekser?

– Elevrådet er positiv til prøveprosjektet. Samtidig er de overraskende reflektert over at de vil lære, sier rektoren.

Les også: Åpner for leksefri

Diskusjonen om hvorvidt norsk skole bør bli leksefri har preget skoledebatten i flere år. Argumentene er mange, og Høyre er blant partiene som har snakket varmt om lekser i skolen.

Tidligere skolebyråd Harald Hove (H) har tidligere åpnet opp for leksefrie skoler i Bergen.

– Veldig flott

Dagens skolebyrå Jana Midelfart Hoff (H) er positiv til prøveprosjektet.

– Jeg synes at det er veldig flott at vi får et prøveprosjekt, for forskingen på dette med lekser er ikke helt ensidig i sine konklusjoner, og det er stadig debatt om hvorvidt man skal ha hjemmelekser eller ikke og hva lekser skal være, sier hun til BA.

Hoff understreker at de har tydelige mål som skal nås i bergensskolene. De gjelder uansett hjemmelekser eller ikke.

– Vi gir rektorene stor frihet til hvordan de skal organisere skolen og undervisningen. Om Møhlenpris skole klarer å nå målene som er satt uten hjemmelekser, ser jeg ingen betenkeligheter med dette. Jeg mener det da kan være verdt å vurdere om vi skal utvide dette til et større prøveprosjekt, sier byråden.