Skulle sparkes etter 17 år som midlertidig ansatt

Professor Lunde skulle sies opp etter 17 år som midlertidig ansatt ved Universitetet i Bergen. Tirsdag gjorde fakultetsstyret helomvending.

Professor Lunde skulle sies opp etter 17 år som midlertidig ansatt ved Universitetet i Bergen. Tirsdag gjorde fakultetsstyret helomvending. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Men i går snudde UiB. Forsker Ingunn Lunde mister ikke jobben likevel.

DEL

Professor Ingunn Lunde har vært midlertidig ansatt ved Universitetet i Bergen i 17 år.

Like før påske fikk hun beskjeden: Hun skulle sies opp.

Siden 1. desember 1994 hadde hun jobbet på universitetet. Blant annet fikk hun en vikarstilling som russiskprofessor i 2002. Hun har også jobbet med ulike prosjekter hun selv har skaffet finansieringen til.

Men nå mente ledelsen ved Det humanistiske fakultet at de ikke hadde noe ansvar for hennes arbeidsforhold etter 31. juli i år.

Tirsdag ble den endelige beslutningen fattet i fakultetsstyret, skriver UiBs internavis På Høyden. Styret gjorde stikk motsatt av ledelsen: Lunde blir ikke oppsagt likevel.

LA FREM SAKEN SAMMEN MED ADVOKAT

– Jeg var selv til stede på fakultetsstyremøtet, og la frem saken sammen med min advokat, sier Lunde til BA.no.

Hun fikk gladnyheten da møtet var over.

– Ble du overrasket?

– Jeg ble veldig lettet.

BRÅK PÅ UIB

Lunde sier hun var «forsiktig optimist» før avgjørelsen skulle treffes.

– Jeg hadde vanskelig for å forestille meg at styret ved fakultetet skulle følge ledelsen. Og jeg er veldig glad for støtten fra styret, sier hun.

Saken har skapt mye oppstuss internt ved Universitetet. Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt er blant dem som har kritisert personalpolitikken.

– Det fremtrer som ganske uforsvarlig forvaltning av universitetets ansvar for å ta vare på faglig kompetanse på et høyt nivå hvis man sier opp en medarbeider med disse kvalifikasjonene ut fra et rent administrativt begrunnet vedtak om en bemanningsplan, sa Bernt til På Høyden da oppsigelsesvarselet ble kjent.

Bernt mener jobbusikkerheten for unge forskere er et betydelig problem på flere områder allerede i dag.

– Færre og færre synes det er attraktivt å satse en rekke av sine viktigste arbeidsår på en arbeidsplass der utsiktene til fast tilsetting er så uklare, sa Jan Fridthjof Bernt til UiB-avisen.

FÅR HUN FAST JOBB NÅ?

Om Lunde nå ikke blir oppsagt med det første, er det fortsatt for tidlig å si om hun får fast jobb.

Etter planen skal professorens videre ansettelsesforhold avgjøres i et nytt fakultetsstyremøte 12. juni.

– Jeg avventer behandlingen der.

– Har du fortsatt lyst til å jobbe for Universitetet i Bergen, etter det som har skjedd?

– Jeg har jobbet iherdig og målrettet for UiB i mange år, og det kommer jeg til å fortsette med, sier Lunde til BA.no.

Artikkeltags