Slakt av Bybane-stopp ved Slaktehustomten

Slaktehustomten er omtalt som et kommende Bybane-stopp. Lite taler for at det skjer.

Slaktehustomten er omtalt som et kommende Bybane-stopp. Lite taler for at det skjer. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

– Et stopp her er det lite vits i.

DEL

Sykkel VM-tilbud: Få to uker med BA levert hjem gratis

Det går frem av en ny rapport BA har fått innsyn i.

I et av alternativene for Bybanen til Åsane er det tegnet inn et stopp ved Slaktehustomten.

Derfra kan Bybanetraseen gå videre i fjell til et underjordisk stopp ved lærerhøyskolen, eller i dagen til Sandvikstorget.

Bybanen er kanskje først og fremst et transportmiddel, men den har i praksis som funksjon å være en av de største byfornyerne i Bergen.

Langs traseen sørover pågår det en rivende utvikling, særlig konsentrert rundt stoppene.

FORNYER IKKE

Det er blant annet i dette perspektivet et Bybanestopp vurderes. Ved Slaktehustomten pågår det i dag en større utbygging, som vil generere omlag 300 arbeidsplasser og boliger for omlag 130 personer.

Et stopp her vil ligger upraktisk til, beskriver Norconsult. Områdene over Slakthustomten må ha trapper og heiser for å komme seg til stoppet.

Innen 200 meters omkrets bor det få, innen 600 meters omkrets bor og jobber omlag 3000 bergensere. Det er ikke spesielt tett, og...

– Med unntak i utbyggingen som er i gang på Slaktehustomten, er det ikke større byutviklingspotensial i holdeplassens nærområde. Dersom Bybanen skal brukes som element for revitalisering av Sandviken, vil en holdeplass her trolig bare i begrenset grad bidra til dette, mener Norconsult.

Dersom Bybanen kommer ut av en tunnel ved Slaktehustomten og fortsetter i dagen, er Sandvikstorget et bedre sted å plassere et stopp, mener konsulentene.

Dersom den skal fortsette i fjell går det frem at stoppet blir enda mer vanskelig, ufunksjonelt og dyrt. Da er det bedre med et underjordisk stopp ved lærerhøyskolen, er konklusjonen.

STRAMMER SEG TIL

Som BA har omtalt før, er flere tunnelalternativer ut av sentrum vurdert. Det eneste realistiske som er igjen av tunnelalternativene er det som fører Bybanen gjennom fast fjell fra Kaigaten/Xhibition-området og ut i Sandviken. Utover dette alternativet er det å legge Bybanen over Bryggen som er aktuelt.

– Dersom tunnel under sentrum og bak Bryggen velges, legger dette til rette for en rask trasé. Valg av Slaktehustomten bryter med noe av dette, står det i rapporten som kommunen har gitt BA delvis innsyn i.

Vurderingene til Norconsult er kort oppsummert:

  • Holdeplassen dekker ikke områder med stort potensial for videre utbygging.
  • Den gir liten merverdi som synlig integrert del av bymiljøet, og har dårlig tilgjengelighet.
  • Et stopp ved Norsk lærerakademi vil være mer rasjonelt, dersom Bybanen skal gå i tunnel gjennom Sandviken.
  • Sikkerheten kan bli en utfordring, faren for å krysse banen ulovlig er stor. Gjerder kan bli nødvendig.
  • Kostnadene er trolig mindre enn for en holdeplass under bakken ved Sandviken kirke, for eksempel, men lenger tunnel, trapper og heiser vil øke kostnadene i forhold til en vanlig holdeplass på bakken. Også driftskostnadene vil øke.

Av en eller annen kryptisk grunn har kommunen valgt å sladde slutten av konklusjonen. Hva den går ut på tør være selvforklarende.

Artikkeltags