Fredag valgte Statens legemiddelverk å trekke medikamentet Metadon Martindale fra markedet. De mener tre personer kan ha dødd som følge av å injisere legemiddelet.

– Metadon Martindale er laget for å drikkes. Det er ikke farlig. Men noen pasienter har likevel injisert stoffet med sprøyte. Hvis Metadon Martindale-mikstur settes med sprøyte i en åre, kan hjelpestoffet povidon hope seg opp i kroppen og gi alvorlige skader i skjelettet, beinmargen, nyrene, leveren og hjertet, sier overlege ved Statens legemiddelverk, Sigurd Hortemo.

Han legger til at risikoen for skade øker ved gjentatte injeksjoner, stoffet lagres i kroppen over lengre tid og kan føre til organsvikt.

7000 personer i Norge får såkalt LAR-behandling. Disse får medikamenter som Subutex og Metadon mot sin narkotika-avhengighet. Bare i Bergen er det nærmere 1000 pasienter som får LAR-behandling.

– 3500 av 7000 pasienter får metadon. Rundt en tredjedel av disse igjen, omtrent 1000 personer, har fått Metadon Martindale, sier overlege ved Statens Legemiddelverk, Sigurd Hortemo.

TILBAKEVISER PÅSTANDENE

Nå slår legemiddelfirmaet Martindale Martindale Pharma tilbake mot Statens legemiddelverk.

– Vi tar studien fra Haukeland universitetssykehus i Bergen og Statens legemiddelverks bekymringer svært seriøst, men finner ikke at det er ført vitenskapelige bevis for at det en noen sammenheng mellom Martindales metadon mikstur og de tre dødsfallene blant metadonbrukerne, sier Robert Condon som er talsperson for Martindale Pharma.

Han mener Statens Legemiddelverks handlinger er grunnløse og ønsker å tilbakevise påstandene.

– Legemiddelverket viser til en studie av langtidsmisbrukere av opiater utført i perioden mellom 2009 og 2013, men i minst ett av tilfellene det vises til ble biopsi tatt i 2009. På dette tidspunkt var ikke det aktuelle produktet tilgjengelig i det norske markedet, hevder Condon.

Han mener at ikke i noen av de aktuelle tilfellene var opphopning av povidon identifisert som dødsårsak.

Statens Legemiddelverk tilbakeviser påstanden om at Metadon Martindale med povidon ikke ble solgt i Norge før 2009.

– Dette er ikke korrekt. Legemiddelet ble godkjent i Norge i april 2006 og har vært i salg fra oktober 2006, hevder Hortemo i Statens Legemiddelverk.

– SPEKULATIV OG GRUNNLØSE

Condon sier også at patologirapporten slår også fast at providon kunne ha kommet fra en rekke andre legemidler i tablettform eller fra metadon og at kilden for providon ikke kunne identfiserer.

– Den fremsatte koblingen mellom Martindale Pharmas metadon mikstur og de beskrevne dødsfallene er spekulativ og ubegrunnet, mener han.

Legemiddelfirmaet er skuffet over Statens legemiddelverkets behandling av denne saken.

– De har valgt å trekke vårt produkt fra markedet uten å gjennomføre en koordinert risikovurdering av situasjonen - og uten vitenskapelig bevis for årsakssammenhengen. Legemiddelverket har handler uten rimelig prosess, uten undersøkelser og uten å gi oss noen rimelig tid eller mulgihet til å vurdere bevisene, sier Condon.

Han er svært bekymret for den effekten Statens legemiddelverks handlinger vil ha på de mange pasienter som bruker og er avhengig av vår metadon mikstur, sier han.

Salget stoppes fra 8. april, slik at landets apotek skal få god tid til å finne en erstatning.