Slik blir den nye veien mellom Os og Bergen

GIGANTKRYSS: I dag er det «bondeland» i Rådalen, men sør for Lagunen skal det bygges et nytt gigantkryss som skal fordele trafikken fra Os til Bergen, mot Flesland og lokalt.

GIGANTKRYSS: I dag er det «bondeland» i Rådalen, men sør for Lagunen skal det bygges et nytt gigantkryss som skal fordele trafikken fra Os til Bergen, mot Flesland og lokalt. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Som første avis kan BA presentere de nye skissene av E39 Rådal-Svegatjørn.

DEL

Det dreier seg om en vei på tilsammen 19 300 meter til en pris på omlag seks milliarder kroner, og veien ble lagt inn i den nasjonale transportplanen som regjeringen leverte i år.

TUNNELMASSER

Veien mellom Rådal og Svegatjørn (E39) har tidligere ligget inne i Nasjonal transportplan, men oppstarten er blitt utsatt flere ganger følge av flere ulike omstendigheter, som nye EU-krav til tunneler og funn av en sjelden øyenstikker i Endelausmarka.

Egentlig hadde vegvesenet håpet å få fremmet saken til samferdselsdepartementet i vår. Det ble det ikke noe av fordi, som BA har skrevet, er det ikke avklart hvor alle massene fra tunnelene skal legges.

Om dette krangler vegvesenet med Bergen kommune om hvem som har skylden. Nylig har byrådet vedtatt å fremme fire områder til regulering i løpet av høsten. Det skulle løse opp i problemet, slik at vegvesenet kan få frem den endelige saken før jul.

Veien er altså anslått å koste om lag seks milliarder kroner, som er forutsatt finansiert med 3,4 milliarder kroner i statlige midler og 2,6 milliarder kroner i bompenger.

FRA 35 TIL 17 MINUTT

Dagens vei, med en døgntrafikk på 15 000 kjøretøy, går gjennom boligstrøk og er svært ulykkesutsatt. Flere steder er det problemer med framkommelighet.

Veiprosjektet omfatter bygging av om lag 17 kilometer firefelts veg i ny trasé vest for Nestun, med om lag 13 kilometer i tunnel.I tillegg legges om lag 3 kilometer av riksveg 580 i ny trasé, og fylkesvegen i Lysefjordområdet blir rustet opp.

Kjøretiden på dagens vei mellom Os og Bergen er omlag 35 minutter utenom rushtiden. Utbyggingen er beregnet å gi en reduksjon på 17 minutter i kjøretiden.

For Os kommune sin kommunekasse er veien også svært viktig, ettersom den vil løse ut store næringsareal i Endelausmarka, areal som Os kommune eier og kan selge til de som vil etablere seg der.

Bompengetaksten er på 35 kroner per passering for en vanlig bil.

Artikkeltags