Det sier Endre Nielsen, gruppesekretæren til Byluftlisten. Partiet som sammen med SV, Venstre og KrF har dannet en allianse for å få bygget Bybanen til Åsane. De tre gruppelederne i de andre partiene nikker.

– Alternativet til en Bybane med stopp i dagen, både i Sandviken og langs Bryggen, er at man fortsetter med bil- og busstransport. Det er ikke mulig å gjøre området trafikkfritt, man uansett må ha en kollektivdekning, sier Julie Andersland i Venstre.

Poenget er at Sjøgaten, som du ser på bildet, og senere Helleveien, deler Sandviken i to. Langs sjøen er det i stor grad næring, på oppsiden er det bolig.

En Bybane, med to-tre stopp i området, vil kunne utvikle også Sandviken, mener de fire politikerne.

Partiene i bybanealliansen slåss for Bybanens opprinnelige idé: Et transportmiddel som er lett tilgjengelig, som er synlig i bybildet, som har relativt mange stopp og dermed gir flest mulig anledning til å bruke den. Høy fart har aldri vært Bybanens forse.

Statistikk fra Skyss viser likevel at folk foretrekker den fra Lagunen, ikke ekspressbussene som går derfra.

– Det handler ikke minst om at Bybanen er svært forutsigbar, noen minutter fra eller til betyr lite når man vet når man kommer frem før man setter seg på banen, sier Marita Moltu fra KrF.

Diskusjonen sporet av

De fire politikerne mener mange av diskusjonene man står i nå handler om et skjevt utgangspunkt, nemlig at Bybanen skal bygges til Åsane.

Sørover sa ingen fra starten av at Bybanen skulle bygges til Flesland, det var først til Nesttun, så til Lagunen og til slutt til Flesland. I tre trinn. Nordover skal alt gjøres i en fei.

– Hadde politikerne sagt at vi skulle bygge Bybanen til NHH, og deretter Åsane, ville man da hatt en annen diskusjon?

– Ja. Selv byrådsleder Martin Smith-Sivertsen klarer nå ikke annet enn å gi uttrykk for forvirringen inne i sitt eget hode, sier Oddny Miljeteig.

– Han fabler om lang tunnel én dag og T-bane en annen dag, og mener man bør vurdere Bybanen på nytt. Det ville vært greit om Bybanen ikke var en suksess – men det er den jo.

I Sandviken og Åsane er det flere utbyggere, melder politikerne, som venter på banen. Andreas Grimelund har lenge syslet med å få utviklet den gamle saltimporttomten til bolig og næring. Med Bjørn Rune Gjelsten på laget vil de bygge ikke mindre enn 400 boliger, og en hel haug med arbeidsplasser.

– Folk tror at det ikke er noe utviklingspotensial langs Sandviken, men det er stort. Utredningene viser at snakk om flere tusen nye beboere og arbeidsplasser, sier Nielsen fra Byluftlisten.

– Vi i byggekomiteen møter mange fortvilte utbyggere som har planlagt prosjekter det plutselig er blitt veldig usikkert å realisere, sier Andersland.

Kaos i Bergen

Som alliansens utspill i mediene er det blitt antydninger til parlamentarisk kaos i Bergen. Igjen.

Venstre og KrF er tydelige på at Bybanen til Åsane må forhandles om skal de kunne være med å gi byrådsmakt til noen etter valget.

Høyre er splittet, men tunnelforkjemperne er de eneste som snakker høyt om sine standpunkter i dét partiet. Også i Ap er det delte meninger om Bybanen, men her har gruppeleder Harald Schjelderup vært åpen om at de kan forhandle om bybanesaken.

Alliansen inviterer til folkemøte på Litteraturhuset mandag, men det er ikke egne propagandaministre fra partiene som skal føre ordet. Ymse skikkelser som planlegger Fredrik Barth og kollektivplanlegger Jon Hamre, stiller blant annet.

– Vi ønsker rett og slett en åpen debatt om saken der forskjellige interessenter og fagpersoner får slippe til, sier Andersland.