Slik endte parkkrangelen

Bergen kommune startet riving av et gammelt smijernsgjerde langs Nygårdsparken i april i 2011. Dermed ble den midlertidig fredet. 500 dager senere  - i september 2012, kunne de igjen gjøre inngrep i parken.

Bergen kommune startet riving av et gammelt smijernsgjerde langs Nygårdsparken i april i 2011. Dermed ble den midlertidig fredet. 500 dager senere - i september 2012, kunne de igjen gjøre inngrep i parken. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Kommunen klaget på fredningen av Nygårdsparken - 500 dager senere fikk de svar.

DEL

Bergen kommune startet riving av et gammelt smijernsgjerde langs Nygårdsparken i april i fjor.

Hordaland fylkeskommune kalte rivingen en trussel mot parken som kulturminne, og vedtok midlertidig fredning av parken og nesten hele dens innhold.

Den midlertidige fredningen medførte at alle inngrep og endringer på monumenter, fontener, gangveier, vegetasjon, trapper, smijernsgjerdet og benker nå måtte godkjennes av fylkeskommunen.

«Fylkeskommunen har vurdert Nygårdsparken som et av de mest særpregede og beste eksempler i Norge på en offentlig park i engelsk landskapsstil plassert i et bymiljø. Smijernsgjerdet rundt parken vurderes å ha høy verdi som et autentisk arkitektonisk element i parken,» ifølge fylkeskommunen.

KOMMUNEN KLAGET

Kommunen klaget sporenstreks til Riksantikvaren.

Slik de ser det, er gjerdeutskiftingen et ledd i de planlagte opprustings- og restaureringsarbeidene i Bygårdsparken.

Et lavere gjerde nettopp i Thormøhlensgate vil gjøre at parken fremstår som mer åpen og tilgjengelig.

Uansett mener kommunen at det ikke er grunn til å frede hele parken på grunn av gjerdekonflikten.

FÅR IKKE FREDE HELE PARKEN

Torsdag melder Riksantikvaren at de har fattet en avgjørelse i saken. De gir fylkeskommunen rett i at kommunens rivearbeider utgjør en trussel som med riktighet kan medføre midlertidig fredning, men er ikke enig i at hele parken kan fredes på grunn av dette.

«Etter Riksantikvarens oppfatning er det kun det opprinnelige smijernsgjerdet rundt parken som er truet gjennom kommunens igangsatte rivearbeid,» står det i avgjørelsen.

IKKE KORREKT ARBEID

Riksantikvaren ser det likevel nødvendig å frede hele det opprinnelige gjerdet, ikke bare den delen i Thormøhlensgate som kommunen har startet med å rive. Begrunnelsen er at kommunen har vist at de «karakteriserer som rehabilitering/restaurering ikke samsvarer med hva som anses tilfredsstillende ut fra antikvariske prinsipper.»

Den endelige konklusjonen fra Riksantikvaren er at den midlertidige fredningen innskrenkes til å bare gjelde det autentiske smijernsgjerdet rundt parken.

Til tross for at Riksantikvarens avgjørelse om midlertidig fredning er endelig, spørs det om siste ord i saken er sagt.

I sitt brev til Riksantikvaren skriver nemlig fylkeskommunen at de vil varsle en fredningssak for parken så snart klagen om den midlertidige fredningen er ferdigbehandlet.

500 DAGER

Behandlingen av saken har tatt nærmere 500 dager.

Dette har frustrert byråd Lisbeth Iversen.

Nygårdsparken er en av Europas største åpne russcener, og byrådet har laget en handlingsplan for hvordan de skal løse utfordringene i parken. Et av de mest sentrale punktene i denne planen er å gjøre parken mer oversiktlig og åpne den opp for publikum. Det har vært umulig for kommunen fordi parken har vært fredet og klagesaken har ligget på et kontor hos Riksantikvaren i ett og et halvt år.

– Dette er sterkt beklagelig. Behandlingen av klagen har tatt altfor lang tid. Det er ikke vanlig at en klagesak tar så lang tid. Årsaken til at dette har tatt så lang tid er at vi har mange saker som skal behandles, men dette er uansett sterkt beklagelig, har fungerende avdelingsleder for bygningsvern og kulturmiljøfredning hos Riksantikvaren, Hanna Geiran, sagt til BA om saken.

Artikkeltags