Slik skal partiene avgjøre Bybane-saken

Erlend Horn (øverst til venstre), Dag Skansen (nederst til venstre), Tor Woldseth (øverst til høyre) og Harald Schjelderup (nederst til høyre)

Erlend Horn (øverst til venstre), Dag Skansen (nederst til venstre), Tor Woldseth (øverst til høyre) og Harald Schjelderup (nederst til høyre) Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Fra polsk riksdag via forhandlinger til internt oppgjør.

DEL

Det store lokalpolitiske spørsmålet dette året, om Bybanen skal gå langs Bryggen eller i tunnel, skal avgjøres i år. Hva partiene faller ned på er ennå, til en viss grad, uavklart.

Slik skal partiene i bystyret behandle saken internt:

  • Høyre: Bybane-spørsmålet skal håndteres internt i bystyregruppen.
  • Ap: Skal ha Bybane-spørsmålet opp på representantskapsmøtet sitt den 28. november.
  • Frp: Skal ha Bybane-spørsmålet opp på sitt årsmøte denne uken.
  • V: Avgjør denne saken internt i bystyregruppen etter eventuelle forhandlinger med byrådet.
  • SV: Har bestemt seg for å la den gå langs Bryggen.
  • KrF: Gruppen skal behandle den, men det ligger i kortene at de går for legge den langs Bryggen.
  • Rødt: Har årsmøtevedtak på at Bybanen ikke skal gå langs Bryggen.
  • Enmannspartiene: MDG sier nei, Sp har ikke bestemt seg, Byluftlisten har ikke bestemt seg.

For Frps del skal spørsmålet altså avgjøres denne uken. De har gått høyt ut mot Bybanen langs Bryggen. Blir det flertall mot Bybanen over Bryggen, binder det likevel ikke verken bystyregruppen eller byrådene, sier forslagsstiller Torkil Åmland.

– Årsmøteresolusjonen avklarer hva partiet mener, og den er retningsgivende for byrådene og medlemmene i bystyret. Men vi vet at de sitter i et samarbeid, og vi vet at vi ikke alltid får gjennom vår politikk. Utgangspunktet vårt for de interne forhandlingene i byrådet er dermed at vi ikke vil ha Bybanen over Bryggen, dersom det blir flertallet på vårt årsmøte, sier Åmland.

ALLE SKAL MED

For Ap skal saken opp i representantskapet den 28. november. Det vil si at omlag 150-200 mennesker i Ap får delta i utformingen av bystyregruppens ståsted.

– De vedtar partiets syn, men det er vanlig at representantskapet gir bystyregruppen et handlingsrom til å forhandle med andre partier, vi vet heller ikke hvor overordnet eller detaljert vedtaket blir, sier Aps gruppeleder Harald Schjelderup til BA.

I Høyre håndteres saken internt i bystyregruppen.

Der blir det først tatt stilling til om gruppen skal stemme samlet i bystyret. Blir det 2/3-delers flertall for samlet avstemming, blir det slik. Da vil flertallets syn i gruppen avgjøre om de skal stemme for Bybanen over Bryggen eller ikke, uansett hvor lite det flertallet skulle være.

Gruppeleder Dag Skansen sier at i Høyre er «vi folkevalgte, vi da».

VALGT FOR Å TA AVGJØRELSER

– Vi er valgt for å nettopp avgjøre saker i bystyret. Det er ikke tradisjon i Høyre for å sende saker ut i partiorganisasjonen for å ta stilling til dem. Det er de i bystyret som må ta ansvaret for sin stemmegivning til syvende og sist. Jeg synes det er greit at de små partiene tar dette opp i partiet, ettersom de er så få i bystyret. Men det er rart at Ap vil gjøre det. Det er på en måte å legge ansvaret på noen andre enn å ta det selv, sier Skansen.

Han mener også, og sier det rett ut, at noen er mer kvalifisert til å ta denne beslutningen enn andre. Derfor, mener han, hører saken hjemme i bystyret.

– Det kan virke litt ovenfra og ned å si noe slikt, og jeg mener det ikke slik, Men det er forskjell på kunnskapsnivået i denne saken. Det ser vi også i bystyret i mange saker. De som sitter i fagkomiteen vår kan langt mer om denne saken enn de som sitter i andre komiteer. Det er da også en grunn til at vi har fagkomiteer: Nettopp for at folk skal kunne dedikere seg til, og sette seg inn i, et vanskelig felt.

Etter all sannsynlighet faller Høyre ned på å gå for Bybanen langs Bryggen, mens Frp gjør det motsatte. Et sprik i byrådet, altså, som skaper en situasjon der de Høyre og Frp må ut og forhandle med andre partier slik de gjorde i fylket.

BASTANTE HOLDNINGER

Skansen mener Frp har latt seg binde av tidligere bastante holdninger, og minner om at det er et parti som i sin tid bygget seg opp på generell motstand til Bybanen.

– De burde ta en fot i bakken og sette seg inn i de siste utredningene. Nå er de i en posisjon der det nesten blir flaut for dem å stemme for Bybanen langs Bryggen. Men det er jo grunn til å spørre seg hva de egentlig vil med Bryggen. Får de Bybanen i tunnel, er det ikke en eneste krone til å gjøre noe med de 10 000 bilene som går over Bryggen hver dag.

Schjelderup fnyser av Skansens uttalelser.

– I motsetning til Høyre kvier ikke vi oss for å legge saker frem for medlemsdemokratiet. I partiprogrammet vårt står det at vi ønsker rask bygging av bybane til Åsane og deretter til Bergen Vest. Men siden programmet ikke sier noe om hvilken trasé den skal følge, legger vi en så viktig bysak frem for medlemmene våre. Det er en tradisjon jeg er stolt av at vi har i Ap, sier Schjelderup.

Artikkeltags