– Slik tømte vi Nygårdsparken

Politiet rykket ut da de fikk melding om en maskert mann i Nygårdsparken. Bildet er tatt tidligere i år (13.05.2010).

Politiet rykket ut da de fikk melding om en maskert mann i Nygårdsparken. Bildet er tatt tidligere i år (13.05.2010). Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Tidligere politimester ut mot narkoparken.

DEL

I juni 1989 tømte daværende politimester Oskar Hordnes Nygårdsparken for rusmisbrukere. Det bør heller ikke være noe problem i dag, mener han.

Oskar Hordnes var politimester frem til høsten 1992, da Rolf B. Wegner overtok.

– Da var parken kjemisk fri for narkotikaomsetning. Det var daglige patruljer der oppe som hindret at folk drev med narkotika, også etter min tid, sier den pensjonerte politimesteren.

Han forteller at politiet gjorde en stor jobb med å få dette til.

– Det var en lang, tung marsj. Vi dro opp der og ga tydelig beskjed om at her kunne man rett og slett ikke være.

BEKYMRET

Det var flere årsaker til at Hordnes mente at Nygårdsparken ikke skulle være et fristed for omsetning og misbruk av narkotika.

– Slik det var da, og slik det er i dag, kan ungdom valse opp i Nygårdsparken og få kjøpt narkotika. De vet akkurat hvor de kan få tak i det. Dette kan ikke Bergen være bekjent med, sier han.

VIL FLYTTE

Han mener det er helt galt at narkotikaen kan flyte fritt i Nygårdsparken.

– Jeg er ikke så naiv at jeg tror at folk vil slutte å bruke narkotika hvis man tømmer Nygårdsparken, men det er ikke riktig at man skal ha et fristed for kriminelle handlinger. Hvis man er redde for at miljøet skal slå rot et annet sted i byen, må politiet være beredt på å ta seg av problemet der det dukker opp, sier Hordnes.

Han synes det er synd at ærverdige Nygårdsparken blant annet brukes til omsetning og bruk av narkotika.

– I min tid turde ikke gamle damer å gå gjennom Nygårdsparken, fordi de var redde. Slik er det også i dag. Nygårdsparken bør igjen bli et sted for alle sammen.

KAN GJØRES IGJEN

Selv om det var «en lang og tung marsj» på 1980-tallet, mener Hordnes det ikke bør være noe problem å tømme Nygårdsparken i dag, hvis det er vilje for det.

– Jeg mener det er galt at Nygårdsparken brukes som et fristed. Det er min menig og det har det alltid vært. Finnes det vilje til det, er det ikke noe problem å gjøre det vi gjorde på 1980-tallet i Nygårdsparken.

SKJERPET

Monica Mæland vil ha en skjerpet innsats fra politiet i parken.

– Ungdommene våre lever i et dilemma der narkotika er ulovlig, men enklere å få tak i enn sigaretter og alkohol. Vi vet også at foreldre vet for lite om narkotika. Men vi har et problem når vi skal predikere nulltoleranse for narkotika blant unge, og samtidig har det markedet vi har i Nygårdsparken.

Byrådslederen har nylig igangsatt et arbeid der målet er få til en helhetlig, lokal, narkotikapolitikk i Bergen på kort og lang sikt. Bystyret skal inkluderes i arbeidet, sammen med politiet og helsevesen.

– Plata-aksjonen i Oslo var ikke vellykket, og politiet i dag hevder at Parken-aksjonen i 1992 ikke var vellykket. Slikt må vi høre på og ta på alvor. Samtidig har vi Norges største utstillingsvindu for narkotika i Nygårdsparken, slik kan vi ikke ha det.

Utgangspunktet for arbeidet er nulltoleranse for bruk av narkotika. Mæland sier at Nygårdsparken er et symptom, og at de færreste blir narkomane der. De er blitt det i bydelene. Derfor er fokuset minst like sterkt på forebyggende arbeid blant ungdommer der de bor, og opp mot foreldrene som gjerne ikke har tilstrekkelige kunnskaper.

Mæland sier at det ikke er noen enkel løsning på problemet, men forventer at politiet i sterkere grad håndhever loven – også i parken.

– De har allerede startet med det, og vi har en god dialog. Men det er lett å se for seg uønskede virkninger. Vi kan ikke flytte problemet til sentrum der ungdom fra før ferdes. Vi ønsker en skjerpet politikk, men det er dessverre ingen enkle svar og løsninger på dette. Sammenhengene er mange, og vi må gripe det tverrfaglig og -politisk an, og fra flere vinkler.

Artikkeltags