Gå til sidens hovedinnhold

Smertefult tap for beboerne

Artikkelen er over 9 år gammel

Bergen kommune ble frifunnet i lagmannsretten. Boligselskapet må ut med én million i saksomkostninger.

3. juli 2009 fikk beboere i 15 leiligheter i Ladegårdsgaten 64 - 76 i Sandviken beskjed om å evakuere, fordi bygården var rastruet. Siden har de kjempet om å få erstatning.

Bygget har nemlig fått store setningsskader, noe beboerne i Ladegården Boligselskap mener skyldes en vann- og kloakktunnel som kommunen bygget i 1997/98. Det ledet til et søksmål mot Bergen kommune.

VET IKKE HVA DE SKAL GJØRE

Ankesaken i Gulating lagmannsrett ble avsluttet 16. mai. Tirsdag kom dommen. I Bergen tingrett ble beboerne tilkjent 68 millioner kroner i erstatning. Lagmannsretten går stikk motsatt vei, og frifinner kommunen.

– Jeg er helt rystet. Dette kom helt uventet på oss. Vi har hatt gode eksperter som har underbygget at bygget har tatt skade av kommunens arbeid i 97/98. Disse ekspertene blir trodd på i alle andre saker, bare ikke denne, sier styremedlem i borettslaget, Vigdis Rolland.

15 boliger i borettslaget har blitt fraflyttet fordi de står på utrygg grunn.

– Jeg vet ikke hva vi skal gjøre nå. Dette er helt forferdelig, sier Rolland.

Lagmannsretten finner det lite sannsynlig at grunnvannstanden under Ladegårdsgaten 64-76 har vært høy og at den er redusert som følge av innlekkasje i VA-tunnelen, slik Boligselskapet har argumentert for.

IKKE HØRT

I dommen står det at det er «lite sannsynlig at VA-tunnelen har forårsaket skader på bygningen.»

Samme konklusjon gjelder Mulelvkuleverten.

I dommen er det lagt vekt på at det må være løsmassene som er årsaken til skadeutviklingen og dagens skader i Ladegårdsgaten 64-76.

Av denne grunn blir kommunen gitt medhold i sin anke.

– Skuffelsen er stor. Dette har vært en lang kamp. Vi trodde at det skulle gå veien. Nei, dette er en ganske sterk opplevelse. Nå må vi sette oss ned sammen og snakke om hva vi skal gjøre, sier styreleder i Ladegårdsgaten 64-76, Anne Elisabeth Myklestad til BA.no.

Hun var tydelig skuffet og lei seg da BA.no snakket med henne tirsdag ettermiddag.

– Jeg vet ikke om dette er over. Vi kan jo kanskje anke til Høyesterett, sier hun.

– Vi valgte å ta opp kampen mot den store stygge ulven, tapte, og måtte attpåtil betale én million kroner i saksomkostninger, sier styrelederen oppgitt.

Advokat Eivind Pundsnes, som representerer beboerne, legger heller ikke skjul på at hans klienter tar dommen tungt.

– Beboerne er svært skuffet, sier Pundsnes til BA.no.

– Nå har jeg akkurat lest premissene i dommen. Jeg kan konstatere at det legges stor vekt på kommunens sakkyndige, og ikke boligselskapets.. Nå skal vi studere premissene i ro og mak i dagene som kommer, sier advokaten videre.

«SITUASJONEN ER FORVERRET»

I dommen, som ble offentliggjort tirsdag ettermiddag, omtales beboernes situasjon som prekær:

«Boligselskapet og aksjonærene var i en utsatt og meget vanskelig situasjon da søksmålet ble anlagt, og situasjonen er vesentlig forverret i dag», står det å lese i dommen.

Videre står det at «beboerne i realiteten har tapt sin egen bolig samtidig som de fortsatt vil ha ansvar for sine boliglån.»

I sum finner lagmannsretten tungtveiende grunner til til å frita boligeierne for ansvaret for Bergen kommunes sakskostnader som helhet.

De totale sakskostnadene utgjør totalt 9,1 millioner kroner, mens Boligselskapet er dømt til å betale én million kroner.

EKSPERTER UENIG

I løpet av de fem ukene ankesaken pågikk, la begge parter frem flere nye rapporter fra undersøkelser gjort av fagkyndige. Det var stor forskjell på konklusjonene.

– Det mest vesentlige etter boligselskapets oppfatning er at skadene på bygget skyldes erosjon fra Mulelven, samt setningsskader på grunn av utdrenering via den kommunale VA-tunnelen, sa advokat Eivind Pundsnes.

Siste dag i retten tok hans kollega Jakob Chr. Christensen til orde for at uten disse kommunale forholdene ville «vanlig vedlikehold» vært nok for at det rastruede bygget i Sandviken ville vært i god stand.

Kommuneadvokat Helge Strand mente kommunen burde fritas erstatning til beboerne i Ladegårdsgaten. Han brukte i retten mye tid på å sannsynliggjøre at byggets problemer skyldes at det ble oppført på setningsømfintlige masser.

Strand sa skadene må ha skjedd gradvis, og at de ikke skyldes VA-tunnelen, slik dommen fra tingretten fant sannsynlig.

Bergen kommune har nå fått medhold for dette av lagmannsretten.