I januar 2015 kommer en ny boligsalgsrapport som vil avsløre om det er blitt gjort ulovlige boligendringer.

Da vil nemlig takstingeniøren alltid be kunden fremskaffe godkjente tegninger av boligen.

– Bygger du ut eller gjør konstruksjonsendringer som er søknadspliktige uten å søke, er det en eller annen som får problemer. En del huseiere må svi for gamle synder, sier takstingeniør Finn Skarpenes.

– TUSENLAPPENE FLAGRER

Slik ser også Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (Nito) på det.

– Selv om endringene er utført av tidligere eiere kan den nye eieren risikere å bli sittende med svarteper, sier fagsjef i Nito Takst, Rune Karlsen.

Har det gått mer enn fem år, er det vanskelig å få tilbake noe fra tidligere eier. Selv om det har gått kortere tid, er en slik klagesak uansett tid- og ressurskrevende.

– Tusenlappene flagrer fort, sier Finn Skarpenes.

– Hvordan ser du på kommunens rolle?

– Kommunen har neppe kapasitet til å følge opp alle ulovlige tiltak, svarer Skarpenes.

OPPFORDRER TIL ÆRLIGHET

Når takstmannen plikter å sammenligne objektet med opprinnelige godkjente tegninger, blir takstarbeidet mer krevende.

Ergo vil det koste mer for kunden.

– Boligsalgsrapportene blir definitivt dyrere. I dag ligger prisen på mellom 8000 og 12000 kroner. Etter nyttår blir det fort 15 000–25 000 kroner, fordi takstarbeidet vil ta dobbelt så lang tid, sier Skarpenes.

I dag er det svært vanlig å tegne boligkjøps- og eierskifteforsikring. Skarpenes fremhever at eierskifteforsikring ikke fritar selger fra ansvaret.

– Er du helt oppriktig er det ingen som kan ta deg for noe. Ærlighet varer lengst. Har du gjort noe gale, skriv det. Folk kjøper gjerne huset uansett, sier Skarpenes.

– INGEN VARSLINGSPLIKT

Samtidig har han en grei beskjed til potensielle kjøpere.

– Stikk fingeren i jorden når du kjøper hus. Du må vite hva du kjøper og kan ikke lukke øynene når du går på visning for å få med all relevant informasjon, sier Skarpenes.

– Hvordan vil Bergen kommune håndheve de nye reglene?

– Vi har ikke fått laget rutiner for dette ennå, svarer seksjonsleder Trygve Sæle ved Etat for byggesak og private planer.

Han understreker at det nok er tilsynsavdelingen som vil få dette ansvaret.

Frem til nå har kommunen utstedt ferdigattest for saker før 1998. Etter lovendringen, som ble vedtatt i Stortinget for et par uker siden, blir kommunen fritatt fra å gi ferdigattest for saker før 1998. Det må takstmannen gjøre, opplyser Sæle.

– Hvis noen skal selge et objekt, og ikke alle ting er lovlig, og kommunen ikke kjenner til det, må jo kommunen bli gjort kjent med det på en måte. Men jeg vet ikke om takstmannen får varslingsplikt overfor kommunen, sier Sæle.

– Nei, sier Finn Skarpenes.

– Takstmannen har kun kunden å forholde seg til, og må ha velsignelse fra oppdragsgiver for å levere bruke informasjonen videre, fortsetter takstingeniøren.

KJENNER IKKE REGLENE

Mange dropper å søke om og få godkjent endringer, fordi de ikke kjenner reglene – eller med viten og vilje, forklarer Rune Karlsen i NITO.

Til nå har dette kun blitt tatt med i taksten hvis det er helt opplagte ulovlige endringer, som for eksempel krypkjellere som er omgjort til soverom. Alle takstfolk vet at hvis rommet har en takhøyde på under 2,20 meter, så ville det aldri blitt godkjent som soverom. Slike tilfeller vil nå bli påpekt.

– Jeg er helt sikker på at det finnes mange slike ulovlig utførte endringer rundt omkring som er tikkende kostnadsbomber, forteller Karlsen.

– En tilbakestilling kan fort bli dyr, enten det er å rive ned et skjul, fjerne et vindu eller ta bort takterrassen. Og ekstra bittert er det hvis man har kjøpt boligen med disse ulovlige fasilitetene, sier han videre.