Tirsdag la regjeringen frem en «tiggerplan», der de blant annet slår fast at det ikke blir aktuelt å innføre tiggerforbud, men at kommunene selv kan begrense tiggingen med å innføre tiggerfrie soner og tider på døgnet, samt å innføre meldeplikt. Terskelen for å utvise EØS-borgere som begår kriminalitet skal også senkes.

I tillegg bevilger regjeringen ti millioner kroner til humanitære akuttiltak for tiggerne.

– SØK!

Det er det siste punktet i denne planen som Bergen SV nå utfordrer byrådet til å benytte seg av.

– Vi vil oppfordre Bergen til å søke disse midlene, og bruke de til å få etablert anstendige sanitærforhold for tiggerne her i byen, sier Oddny Miljeteig, gruppeleder for SVs bystyregruppe, til BA.

– Når Oslo byrådsleder Stian Berger Røsland (H) har sagt at de ikke vil søke om disse midlene, bør Bergen smi mens jernet er varmt, fortsetter hun.

I regjeringens plan legges det opp til at enten kan kommunene selv søke om midler til sosialpolitiske tiltak, eller så kan frivillige hjelpeorganisasjoner søke.

De mener at Bergen kommune bør søke om midler, enten alene eller i samarbeid med frivillige organisasjoner i byen.

Oddny Miljeteig har også sendt et skriftlig spørsmål til byrådet om hva de vil gjøre for å sørge for at tiggere og andre immigranter som kommer til Bergen vil få dekket slike grunnleggende behov.

– TIGGEFORBUD «LIGHT»

Den andre delen av regjeringens plan er ikke Bergen SV like begeistret for.

– Å innføre tiggefrie soner eller tiggerfrie tider på døgnet er et tiggerforbud «light», sier Miljeteig.

– Tigging er et sosialt fattigdomsproblem, som henger sammen med krisen i Europa. Etter hvert som det stadig blir flere fattige i Sør-Europa, vil det også komme flere fattige hit, fortsetter hun.

– Vi må venne oss til å se fattige blant oss, men det betyr ikke at vi ikke skal hjelpe dem.

– Fattigdom kan ikke forbys, og vi i Norge kan ikke kreve å ikke se den, sier leder for Bergen SV, Gina Barstad.

De to understreker at det å skaffe do- og dusjfasiliteter i seg selv ikke avskaffer fattigdom.

– Men tilgang til verdige sanitærforhold skal alle mennesker ha, sier Miljeteig.

– IKKE AKTUELT

Byrådsleder Monica Mæland sierimidlertid til BA at det ikke blir aktuelt å søke om midler til humanitære akuttiltak.

– Vi ønsker ikke å legge til rette for at folk skal bo under uverdige forhold i biler og parker ved å etablere midlertidige dusjer og toaletter, sier byrådslederen til BA.

– Men for folk som allerede bor slik, blir det ikke mer uverdig dersom de ikke har tilgang til dusj og toalett?

– Nei, vi mener ikke det. I Bergen har vi meldeplikten, som har fungert fint her, og det kommer vi til å holde oss til. Men å legge til rette for at folk skal bo slik, det signalet vil vi ikke sende.

Den andre delen av «tiggermeldingen», som åpner for at kommunene kan innføre tiggerfrie soner eller tider, mener Mæland bare er forvirrende.

– Hvordan skal man håndheve noe slikt? spør hun.

FORTSATT PLASS TIL ALLE

– Hvordan vil byrådet stille seg dersom en av de frivillige organisasjonene i byen vil søke om midler for å etablere dusjer og toaletter?

– Vi må ta stilling til det når det foreligger et konkret tilfelle, men i utgangspunktet vil vi advare mot det, svarer Mæland.

Mæland understreker at situasjonen i Bergen er svært annerledes enn i Oslo, og at det som fungerer i Bergen ikke nødvendigvis vil fungere i hovedstaden, der utfordringene er større.

– Forrige gang det var mye diskusjon rundt tiggere, i 2009, sa du til BA at det skal være plass til alle slags mennesker i Bergen, også de som må tigge for å overleve. Mener du det samme i dag?

– Ja, det gjør jeg, og det er derfor byrådet i Bergen går imot et tiggerforbud. Men som sagt, situasjonen i Oslo og Bergen kan ikke sammenliknes på dette området.