Kommunen legger ned rusakutt-team

Anne Margrethe Stokken, seksjonsleder for Akuttposten ved Helse Bergen, er bekymret for hva avviklingen av det helse- og sosialfaglig akutteamet vil innebære.

Anne Margrethe Stokken, seksjonsleder for Akuttposten ved Helse Bergen, er bekymret for hva avviklingen av det helse- og sosialfaglig akutteamet vil innebære.

Artikkelen er over 3 år gammel

Akutteamet som gir sosialfaglig oppfølging på rusakutten skal avvikles. Seksjonslederen er bekymret.

DEL

I seks år har akuttposten ved legevakten, populært kalt rusakutten, vært tilknyttet et helse- og sosialfaglig akutteam (HSA).

HSA er en enhet under Strax-huset, men har i hovedsak jobbet på rusakutten for å gi pasientene der veiledning og hjelp i det hjelpetilbudet som finnes.

Som ledd i en omorganisering har kommunen besluttet å legge ned dette teamet slik det fungerer i dag, og slå det sammen med det kommende overdoseteamet.

– Raserer viktig tilbud

Anne Margrethe Stokken, seksjonsleder for akuttposten, sier til BA at hun er bekymret for hva dette innebærer.

– For vår del mister vi personer med en veldig god kompetanse, som er en viktig del av det helhetlige tilbudet vi tilbyr pasientene, sier hun.

Hun ble informert for en måned siden om at HSA-teamet skulle opphøre, og at det i stedet skal opprettes et nytt overdoseteam. Stokken understreker at hun ikke vet hvordan endringen vil slå ut i praksis, men at hun stiller seg spørrende til hva som skal gjøres annerledes.

– Tilbudet her i Bergen er ganske unikt, ved at vi legger opp til at overdoser skal behandles på sykehus, ikke ute. Da kan vi også gi pasientene en gradvis oppvåkning, noe som gjør at de ikke er veldig abstinente når de våkner, og dermed mer lydhøre for den hjelpen vi kan tilby.

Når overdoser behandles med motgift, slik man gjør når man behandler pasienten ute, er de ifølge Stokken som oftest veldig abstinente når de våkner, og ikke i en tilstand der de er mottakelige for annen hjelp.

– På rusakutten blir de møtt av et samlet tilbud, både fra spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og sosialfaglige tilbud. De blir ivaretatt av hele spekteret, og kan kobles på de ulike tjenestene, sier hun.

– Det er veldig synd at vi nå mister den kompetansen HSA-teamet har opparbeidet gjennom seks år, og som er en uhyre viktig del av samhandlingen. Vi føler at de raserer et viktig tilbud, uten at vi vet hva vi vil sitte igjen med.

– Styrker tilbudet

Rønnaug Frøiland, sjef for etat for psykisk helse og rustjenester i kommunen, sier at omorganiseringen gjøres for å kunne ha en overdoseberedskap også på kveld og helger.

– Vi har fått bevilget 5,5 millioner kroner til å opprette et ambulerende overdoseteam. For å få pengene til å strekke til har vi inkludert HSA-teamet, som i dag hovedsakelig jobber innendørs på rusakutten på dagtid i ukedager. De skal i all hovedsak gjøre det samme som i dag, men på denne måten får vi en bedre beredskap, sier hun.

– Overdoser skjer også på kveldstid og i helger, og alle kommer ikke inn på rusakutten.

Frøiland understreker at akuttposten vil bli deres viktigste samarbeidspartner også fremover.

– Vi mener at vi med å gjøre disse grepene får til en mer robust tjeneste. Teamet vil i tillegg til fokusere på personer som kommer ut av behandling og ut av fengsel. Vi vet at i slike overgangs faser er overdosefaren stor. Teamet vil også tilby råd og veiledning til pårørende som er bekymret for sine nære.

I en nylig fremlagt forskningsrapport om rusmiljøet etter at Nygårdsparken stengte, skriver forskerne at det ser ut til at det oppsøkende arbeidet har blitt nedprioritert som virkemiddel for å redusere de åpne russcenene.

Sosialbyråd Erlend Horn (V) sier til BA at denne rapporten skal brukes som underlag når det lages konkrete planer for hvordan det nye teamet skal jobbe.

– Vi skal gjøre mer, ikke mindre, forsikrer Horn.

Planen er å ha det nye teamet oppe og gå i løpet av 2017.

Artikkeltags