Derfor mener de at et tiggerforbud er riktig/feil

Mikkel Grüner (SV) og Silje Hjemdal (Frp) er ganske uenige om hvordan man kan løse problemene som kommer frem i NRKs dokumentar «Lykkelandet». Tirsdag kveld er dokumentaren tema på BAs Spørretime.

Mikkel Grüner (SV) og Silje Hjemdal (Frp) er ganske uenige om hvordan man kan løse problemene som kommer frem i NRKs dokumentar «Lykkelandet». Tirsdag kveld er dokumentaren tema på BAs Spørretime.

Artikkelen er over 3 år gammel

NRK-dokumentaren «Lykkelandet» har skapt mye debatt. Vi har bedt SV og Frp redegjøre for sitt syn på problematikken.

DEL

– Hva er det mest oppsiktsvekkende med «Lykkelandet»?

Mikkel Grüner (SV): – At organisert kriminalitet har fått lov å etablere seg uten at offentlige myndigheter har fanget det opp eller satt inn effektive tiltak.

Silje Hjemdal (Frp): – At tigging brukes som skalkeskjul for kriminell virksomhet har vært kjent. Her fremgår det imidlertid svært tydelig at tigging fører med seg organiserte kriminelle bander til Norge.

– I dokumentaren kommer det frem at flere tilreisende rumenere er involvert i prostitusjon/hallikvirksomhet og tyveri. Det trekkes også paralleller til menneskehandelsaker i Bergen. Hva tenker du om politiets innsats på dette området?

Grüner: – Exit-gruppen gjør et viktig arbeid, men det kan gjøres en mye sterkere innsats mot sexkjøp og menneskehandel. Dersom ressurssituasjon ikke tillater å prioritere sakene høyere, må politiet tilføres ressurser.

Hjemdal: – Politiet har satset på og prioritert saker som avdekker menneskehandel, det har gitt resultater. Mange av dommene for menneskehandel i Norge er falt i Bergen. Den innsatsen synes jeg politiet i Bergen kan være stolt over.

– Vil et forbud mot tigging løse disse problemene?

Grüner: – Tigging er ikke problemet. Problemet er prostitusjon.

Hjemdal: – Ja, noen av problemene. Skalkeskjulet forsvinner, politiet får et viktig virkemiddel for å bekjempe organisert kriminalitet, og tigging sementerer fattigdom, for eksempel ved at barn faller fra skole.

– Gjennom EØS er Norges grenser åpne for EU/EØS-borgere i inntil tre måneder. Bør Norge vurdere sitt medlemskap i EØS?

Grüner: – EØS-avtalen er en udemokratisk avtale som pålegger oss mer markedsliberalisme og begrenser arbeidstakernes makt. Det er et paradoks at Norge gjerne vil ha billig arbeidskraft fra Øst-Europa og Balkan, men ikke ønsker å bære de sosiale belastningene når tilreisende ikke finner arbeid.

Hjemdal: – De som oppholder seg her skal kunne forsørge seg selv. Kanskje er det Schengen-avtalen man bør vurdere. Grensekontroll må være forsvarlig, foreldre må ikke etterlate barn til tilfeldighetene i hjemlandet.

– Hva bør byrådet gjøre for å bidra til å forhindre den type kriminalitet som kommer frem i dokumentaren?

Grüner: – Det største problemet er at kommunen ikke lenger kan trekke på egne ressurser for å kartlegge prostitusjonen, men lar private ideelle aktører som Kirkens Bymisjon ta eneansvaret for feltet. Derfor må vi styrke Utekontakten. Byrådet skal snart legge frem en egen plan mot menneskehandel, som bør inneholde mer enn varm luft og lovtaler om de ideelle.

Hjemdal: – Følge politiets anbefalinger og innføre tiggerforbud.

– Dokumentaren har vekket både debatt og sterke reaksjoner. Hva har etter din mening fått for mye/for lite oppmerksomhet?

Grüner: – Vi må ikke la oss fortvile av det forutsigbare, brune grumset som virvles opp i kommentarfeltet og folkedypet, med sine fantasier om at alle tiggere egentlig er mafiabaroner som fortjener slag, spark, og en spyttklatt i trynet. Vi skal slå ring om rasjonaliteten, solidariteten og anstendigheten.

Hjemdal: – Jeg håper debatten om organisert kriminalitet og menneskehandel fortsetter til bakmennene er i fengsel. Det som har fått lite oppmerksomhet er barna som blir forlatt i hjemlandet. Barnas oppvekst, velferd og skolegang saboteres ved at foreldrene forlater dem.

– Tirsdag kveld er «Lykkelandet» tema i BAs og Litteraturhusets Spørretime. Hvilket spørsmål vil du stille til visepolitimester Olav Valland Og til sosialbyråd Erlend Horn?

Grüner: – Til visepolitimesteren: Hva trenger dere for å kunne prioritere å håndheve sexkjøpsloven og bekjempe menneskehandel? Til byråden: Er du nå enig med SV i at det er på tide å styrke Utekontakten?

Hjemdal: – Til visepolitimesteren: Hva tror du er årsaken til at Bergen har hatt en stor økning i antall tiggere? Hva kan Bergen bidra med utenom tiggerforbud for å bekjempe denne type kriminalitet? Og til byråden: Hvis ofrene var hans egen søster eller naboens barn, ville Horn vurdert politiets anbefalinger om tiggerforbud da?

Artikkeltags