Gå til sidens hovedinnhold

Strax-huset skal samarbeide tettere med politiet

Artikkelen er over 3 år gammel

Arbeidstilsynet er nå fornøyd med tiltakene Strax-huset har iverksatt for å bedre de ansattes sikkerhet, men varsler at de vil følge opp med flere tilsyn.

Det siste halvåret har Arbeidstilsynet vært i dialog med Bergen kommune angående sikkerheten til dem som jobber på Strax-huset.

Bakgrunnen er at Arbeidstilsynet i fjor høst ba om å få se avviksmeldinger som de ansatte på Strax-huset har levert inn.

Arbeidstilsynet ble så bekymret over det som kom frem i disse meldingene, at de kalte kommunen inn til et hastemøte for å be dem sette i gang tiltak for å bedre sikkerheten.

Etter en rekke møter og justeringer er partene nå enige om tiltakene.

Politiet fant tre kniver

Ett av de mest alvorlige punktene Arbeidstilsynet påpekte, var at det var for enkelt for brukerne av Strax-huset å få med seg våpen inn i lokalene.

Kommunen har gjort en del grep for å bedre adgangskontrollen til Strax-huset, blant annet er det nå plassert en vekter i tilknytning til inngangen. Det er også satt opp et skilt hvor det opplyses om forbud mot våpen.

I januar hadde Arbeidstilsynet og representanter fra kommunen og Strax-huset et møte, der også lederen for politiets innsatsgruppe deltok.

I møtereferatet kommer det frem at politiet hadde en knivaksjon på Strax-huset i januar, der femti brukere ble kontrollert.

Det ble avdekket til sammen tre kniver, noe som ifølge politiet verken er spesielt høyt eller alarmerende.

Som ledd i sikkerhetstiltakene skal politiet og Strax-huset jobbe tett sammen, og blant annet ha møter hver 14. dag i en startfase.

– Kontinuerlig arbeid

I møtereferatet påpekes det at det også i fortsettelsen skal jobbes fortløpende med risikovurdering og kartlegging.

Det står også at man anser at Strax-huset er i en god prosess, og at Arbeidstilsynet vil gjennomføre et nytt tilsyn om et år.

Hugo Torjussen, daglig leder for Strax-huset, sier at de er fornøyd med å ha kommet til enighet, men påpeker at de ikke anser arbeidet som avsluttet.

– Det er viktig for oss å balansere en god adgangskontroll samtidig som vi ivaretar brukerne våre. Vi har også systematisert HMS-arbeidet. HMS er imidlertid noe vi jobber med kontinuerlig, og Arbeidstilsynet er velkommen på oppfølgingstilsyn, understreker han.

Kommentarer til denne saken