Sotrabroen må repareres

Veivesenet varsler flere måneder med arbeid, hvor det kan bli nedsatt fartsgrense.