Det sier administrerende direktør i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, til BA.

– Samtidig er det slik at ingen bransjer slipper unna digitaliseringen, og disse endringene føler alle på. Hele fjerde kvartal i 2015 kjørte vi en prosess hvor vi så på hvordan vi kunne rigge banken for fremtiden. Dette skaper selvsagt usikkerhet blant våre ansatte, men jeg tror våre ansatte ser de store endringene vi ser i kundenes bruk av banken, sier Kjerpeseth.

Legger ned ni filialer

Tirsdag ettermiddag sendte banken ut pressemelding om at de skal nedbemanne med 100 årsverk i løpet av 2016. De ni filialene på Dale, Fitjar, Hinna, Manger, Mastrevik, Samnanger, Selje, Sund og Ågotnes skal legges ned i løpet av året.

– Endret kundeadferd, økt digitalisering og strammere regulering setter store og endrede krav til bankdrift fremover. Kundenes bruk av bank er i en rivende utvikling, og vi må hele tiden ligge et steg foran, sier Kjerpeseth.

LES OGSÅ: Denne mannen vil dele ut 150 millioner kroner

Nå går banken i gang med arbeidet med å redusere arbeidsstokken fra 700 til 600 ansatte.

– Vi skal ha en grundig og ryddig prosess sammen med de tillitsvalgte hvor vi blant annet skal kartlegge de ansattes kompetanse. Dette skal vi nå bruke tid på, og per i dag har vi ikke detaljer om hvem som må gå, sier informasjonssjef i Sparebanken Vest, Lars Ove Breivik, til BA.

Kan ikke utelukke oppsigelser

Ifølge bankdirektøren vil alle de overflødige ansatte i Sparebanken Vest bli tilbudt sluttpakker.

– Per nå vet jeg ikke om vi klarer dette uten oppsigelser, men det vil kompetansekartleggingen si oss mer om. Vi kommer til å trenge annen kompetanse i fremtiden enn vi har i banken i dag, sier Kjerpeseth.

Ifølge direktøren er det ingen automatikk i at de ansatte ved filialene som skal legges ned, mister jobben.

– Alle ansatte i banken blir kartlagt, og de ansatte ved filialene kan bli tilbudt andre stillinger i banken, sier Kjerpeseth.

– I tillegg til at vi trenger ny digital kompetanse, trenger vi selvsagt også bankkompetanse og ikke minst Sparebanken Vest-kompetanse, legger Brevik til.

Voldsom digitalisering

I løpet av de fem siste årene har Sparebanken Vest lagt ned halvparten av sine bankkontor. Senest i 2014, da 10 lokalkontorer ble nedlagt. Året før ble ni kontorer lagt ned.

I løpet av de siste fem årene har antall innlogginger i mobilbanken økt fra null til 14 millioner.

Tall fra Sparebanken Vest viser at kun fem prosent av bankens privatkunder var innom banken i fjerde kvartal i fjor. Manuelle transaksjoner utført i skranke ble redusert med 78 prosent i 2015, og 80 prosent av kundenes lånepapirer ble i fjor signert digitalt.

– De endringene vi presenterer i dag er et resultat av det fremtidsbildet vi ser for oss innen bruk av banktjenester. Vi opplever akslererende vekst i bruk av mobilbank og andre digitale tjenester, parallelt med færre besøk i bankens filialer. 2015 vil kanskje bli husket som året hvor kundene våre sluttet å bruke skranken, sier Kjerpeseth.

Greie tall i 2015

Samtidig som meldingen om nedbemanninger i Sparebanken Vest kom tirsdag, la banken frem sitt årsresultat for 2015. Resultatet før skatt er på knappe 1,4 milliarder kroner i 2015, sammenlignet med knappe 1,5 milliarder i 2014.

– Det er forståelig at man kan stille spørsmål ved at vi nå går til det skrittet å nedbemanne, men da må man zoome ut litt. Vi skal ha en flat kostnadsutvikling, og da må vi kutte kostnader på et område for samtidig å gjøre nødvendige investeringer i digital utvikling, sier Lars Ove Breivik.

Administrerende direktør Kjerpeseth har selv vært i banken siden 1999. Han kaller dagens melding som gikk ut til de ansatte som «vemodig».

– Jeg håper og tror likevel at folk ser behovet for endring og investering i ny teknologi for å ruste oss best mulig for fremtiden, sier han til BA.

– Uventet høyt antall

Anne-Marit Hope er hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i Sparebanken Vest og representerer 550 av bankens 700 ansatte. Hun har vært involvert i prosessene med ledelsen som tirsdag resulterte i en offentliggjøring av at hundre av hennes kollegaer kommer til å bli overflødige i løpet av året.

– Vi har visst at dette ville komme. De ansatte merker hver dag at det er færre kunder i filialene, så det var ikke uventet at det også kom filialnedleggelser nå. Jeg tror likevel at antallet ansatte som må gå, oppleves som høyt for de fleste, sier Hope til BA.

Hun håper de klarer å løse nedbemanningen med frivillige avtaler.

– Vi er ikke kommet i mål med drøftelsene ennå, og vi vet ikke nå hvor overflødigheten kommer. Nå er det nok mange ansatte som føler usikkerhet rundt sin egen posisjon. Jeg vil karakterisere stemningen på huset her i dag for avmålt, sier Hope.