Det melder Sparebanken Vest i en pressemelding.

– Banken leverer et godt resultat i kvartalet og for halvåret. Resultatet er preget av flat kostnadsutvikling og økte netto renteinntekter. Samtidig gir bankens målrettede arbeid over tid på kredittsiden positive effekter gjennom lave tap, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Sparebanken Vest fikk i første halvår et resultat før skatt på 868 millioner kroner.

For andre kvartal isolert var resultatet før skatt på 436 millioner kroner.

Netto renteinntekter var i andre kvartal 631 millioner kroner mot 601 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Sparebanken Vest har god diversifisering og kvalitet i utlånsporteføljen. Utviklingen hittil i år, kombinert med noe bedre makroøkonomiske signaler, tilsier at tapsanslaget for året som helhet blir noe lavere enn tidligere kommuniserte 150–175 millioner kroner for året 2017, forklarer Kjerpeseth.

Banken melder videre i pressemeldingen at de har stabilt lave driftskostnader.

– Vi er svært fornøyd med kostnadsutviklingen i en tid der omstillings- og utviklingstakten i banken er høy. Vi forventer at kostnadene forblir på dagens nivå også fremover, sier Kjerpeseth.

Videre kan konsernsjefen opplyse om en positiv utvikling i Eiendomsmegler Vest. De hadde et resultat før skatt på 10,1 millioner kroner i andre kvartal.