- Dette er trolig den første rettssaken etter at vi i januar 2007 fikk et nytt lovverk som gir varslerne sterkere vern, sier juristen, som nå forsker ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

KOMMENTERER: Vernepleier Øyvind Hauge har gått til erstatningssak mot Helse Bergen etter konfliktene på Sandviken sykehus.

Taraldset skal følge rettsaken i Bergen tingrett, og vil også kommentere saken for BA.

- Dette er en viktig sak. Det blir svært spennende å se hva som kommer frem, og ikke minst hva retten vil legge vekt på, sier Taraldset.

Hun er overbevist om at mange arbeidsgivere ennå ikke har tatt innover seg det nye lovverket.

- Arbeidsmiljøloven inneholder nå egne bestemmelser om varsling. Blant annet sier loven at arbeidsgiver skal legge til rette for intern varsling. I praksis betyr det at ledelsen blir pålagt å ha rutiner for hvordan slike saker skal håndteres, sier Taraldset.

LYDIGHET: - Hvorfor oppstår slike konflikter?

- Fellestrekk ved organisasjoner hvor disse sakene eskalerer til store konflikter, synes å være at kulturene er homogene med stor grad av lojalitet og lydighet. Dersom kritikken som fremføres også treffer en nerve i organisasjonen, kan det bli svært vanskelig, spesielt om kritikken rettes mot selve ledelsen, sier Taraldset.

Hun slår fast at det i mange av sakene ofte har gått ganske dårlig med varslerne.

- Mange av prosessene som fører til utstøtelse kan være ubevisste. Loven slår fast at varslerne har krav på vern mot gjengjeldelse. Det er arbeidsgivers ansvar, sier forskeren.