Spilte vekk 6 millioner. Nå tar kommunen arrest i hus og hjem

Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Den underslagssiktede tidligere mellomlederen i Bergen kommune står ribbet tilbake. Nå er det tatt arrest for over fem millioner kroner i to eiendommer han eier.

DEL

Det går frem av en kjennelse fra Bergen tingrett.

I oktober i fjor slo det ned som en bombe i kommunen da det ble kjent at en mellomleder i 50-årene hadde underslått opp til 600 000 kroner i året i ti år.

TILSTO UNDERSLAGET

Han tilsto og måtte gå på dagen.

– Jeg lider av patologisk spilleavhengighet, forklarte han da han la kortene på bordet.

Mannen fiansierte spillingen ved å skrive ut faktura for tjenester utført av kommuneavdelingen.

I realiteten var det mannens private konto innbetalingene skjedde til. Han erkjente også at en rekke innkjøp som han sørget for at kommunen foretok for ulike idrettslag, ble etterfakturert til hans egen konto.

ALLE PENGENE TAPT

Bergenspolitiet startet etterforskning, men har ikke foretatt seg noe videre i saken siden midten av november. Nå i mars vil politiet gjenoppta etterforskningen, får BA opplyst.

Alle pengene han underslo er gått tapt, og kommunen frykter at erstatningskravet mot ham kan bli vanskeliggjort. Derfor har kommunen med tingrettens velsignelse fått ta arrest i en villa og en annen bolig mannen har eierandeler i.

Ut fra kommunens foreløpige beregninger overstiger erstatningskravet seks millioner kroner. Overfor retten ble det stilt et arrestkrav på 5,1 millioner.

Kommunen finner det usannsynlig at han har eierandeler som kan tjene som sikkerhet for et høyere arrestkrav.

SPEKULERTE I AKSJER

I kjennelsen går det frem at i tillegg til tipping skal mannen også ha tapt penger på aksjemarkedet, eller «tap på trading av finansielle instrumenter», som det står i rettsdokumentet.

Den tidligere mellomlederen erkjenner at han har et erstatningskrav, men han har motsatt seg arresten.

Hans advokat Kai-Inge Gavle opplyser til retten at kravets størrelse er usikkert og at hans klient er syk og får oppfølging for sin spilleavhengighet. Han mener det ikke er fare for at erstatningskravet vil bli forspilt.

«NN har ikke hatt noen klanderverdig adferd etter at han på eget initiativ la kortene på bordet 21. oktober 2013», skriver advokaten.

Bergen tingrett finner likevel arrestkravet dokumentert. Han må i tillegg betale 17.150 kroner i saksomkostninger til Bergen kommune.

Mannens advokat har ikke vært tilgjengelig for kommentar i helgen.

Artikkeltags