Det opplyser ledelsen i Molde i en pressemelding tirsdag.

– Administrasjonen og styret i klubben har i sin behandling og nøye vurdering av saken lagt vekt på at tingrettens flertall frikjente spilleren. Han vil derfor fortsatt være tilgjengelig for spill i Molde FK, heter det i meldingen.

Eliteserieklubben kaller samtidig saken «alvorlig og krevende med flere sider som berører kvinnen, spilleren, Molde FK og andre».

Den aktuelle spilleren som sto tiltalt i saken ble frifunnet i tingretten. Han ble likevel dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning til kvinnen som anmeldte den påståtte sovevoldtekten.

Suspenderte ikke

Klubben valgte å ikke suspendere fotballspilleren etter at saken ble anmeldt, og har inntil nå avventet utfallet av rettsbehandlingen av saken.

I dommen fra Romsdal tingrett deler retten seg i et flertall og et mindretall i spørsmålet om skyld. Retten slår fast at det er ubestridt at spilleren hadde samleie med kvinnen under et nachspiel hjemme hos ham i mai i fjor. Kvinnen hadde høy promille.

– Det springende punkt er om samleiet skjedde mens kvinnen sov og/eller på grunn av beruselsen var ute av stand til å motsette seg handlingen, eller om hun deltok aktivt i den seksuelle kontakten, slik spilleren har forklart, heter det i dommen.

Under rettssaken nektet spilleren straffskyld. Han fortalte at han hadde samleie med kvinnen, men sa at det var frivillig.

Retten delte seg

Rettens flertall, bestående av de to meddommerne, kom fram til at det foreligger rimelig og fornuftig tvil om skyldspørsmålet og at det ikke kan ses bort fra at hendelsesforløpet i det vesentlige kan ha vært slik det ble beskrevet av Molde-spilleren.

Mindretallet, representert ved rettens leder, mente imidlertid at spilleren burde dømmes.

Etter at dommen forelå opplyste aktor i saken, statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim, at påtalemyndigheten anker. Dermed går det mot en ny rettsrunde i lagmannsretten.