Stangeland gjør nytt forsøk i retten

Magnus Stangeland er klar for en ny runde i retten.

Magnus Stangeland er klar for en ny runde i retten. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Magnus Stangeland nekter å godta påstanden om at det var bedrageri da han hentet ut over 500.000 kroner for mye fra Stortingets lukrative pensjonsordning.

DEL

Sykkel VM-tilbud: Få to uker med BA levert hjem gratis

Magnus Stangeland (70) fra Austevoll erkjenner han fikk lønn, styrehonorarer og fri bil i tillegg til de lukrative pensjonsutbetalingene fra Stortinget i en periode på rundt halvannet år.

Men han hevder han gjorde alt som kunne forventes av ham for å bringe på det rene hva slags inntekter han kunne ha ved siden av pensjonsordningen.

Tirsdag starter Borgarting lagmannsrett sin begrensede ankebehandling av saken. Siden faktum i saken – i hovedsak gjerningsbeskrivelsen og størrelsen på det omstridte beløpet – er uomstridt, skal domstolen bare ta stilling til om Oslo tingrett brukte lovverket riktig da Stangeland ble dømt til 60 dagers betinget fengsel for grovt uaktsomt bedrageri.

– I domspremissene blir det lagt til grunn at Stangeland opplyste pensjonsstyret om alle sine andre inntektsforhold. Da har han ikke forledet pensjonsordningen, men tvert imot opplyst om alt som er relevant, sier advokat Svein Aage Valen til NTB.

– BURDE GJORT MER

Forsvareren mener retten tar feil når den konkluderer med at bedrageriet fant sted idet Stangeland ikke opplyste om størrelsen på inntektene fra styreverv og verdien av bilordningen. Han viser til at retten anså det som bevist at pensjonsstyrets sekretær hadde sagt til Stangeland at styreverv var sporadiske inntekter som ikke skulle tas med i begrepet «tilsvarende inntektsgivende arbeid» i ordningen.

Økokrim mener på sin side Stangeland ikke gjorde nok for å ta rede på pensjonsordningens begrensninger.

– Vi mener at han skulle gjort mer for å komme til bunns i regelverket og betydningen av at han hadde betydelige styreinntekter og firmabil. Han kunne ha funnet ut av dette ved å se til andre pensjonsordninger og skattelovgivningen, sier politiadvokat Tarjei Istad.

GULLPENSJON

Den tidligere stortingsrepresentanten for Senterpartiet benyttet seg av den såkalte 75-årsregelen – når alder og opptjeningstid er 75 år eller mer – til å ta ut stortingspensjon ved siden av arbeidet han hadde i Bergen Yards.

Under tingrettsbehandlingen framkom det at slike inntekter ikke måtte overstige pensjonsbeløpet. Retten la til grunn at ordningens begrep om «tilsvarende inntektsgivende arbeid» må innbefatte alminnelige inntektsbegreper.

Stangeland sto tiltalt sammen med tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Anders Talleraas, da saken gikk for retten senhøsten i fjor. Talleraas fikk et halvt års fengsel for grovt uaktsomt bedrageri av til sammen over 2,6 millioner kroner.

Hans anke kommer opp for lagmannsretten 10. januar. For hans del blir også bevisbedømmelsen behandlet på nytt.

Artikkeltags