– Skal vi begynne å kreve kurs for at ungene skal gå til og fra trening? Kurs for å gå i mørket?

Hans Dankertesen, daglig leder for Fana idrettslag, synes kravet til kursing er rart.

I mange år har idrettslag og andre ulike typer organisasjoner i Bergen tjent gode penger på å plukke boss for kommunen.

I fjor var potten på én million kroner fordelt på 40 lag som ryddet hvert sitt område.

Det vil si at lagene mottok 25 000 kroner hver for arbeidet de gjorde.

– DET ER HELT MENINGSLØST

– Det er helt meningsløst. Der vi har gått har det vært lite trafikk, sier Jarle Svanberg, leder i Kjøkkelvik idrettslag, som mottok penger for noen år tilbake.

Det har vært stor rift om å få oppdragene fra Bergen kommune.

På grunn av krav til kursing ved plukking av boss på eller ved vei, ønsker ikke kommunen å gi denne jobben til idrettslag lenger.

Statens vegvesen krever nemlig at alle som skal jobbe på eller ved vei har et sekstimers-kurs som tar for seg sikkerhet ved denne typen arbeid.

VIL HINDRE ULYKKER

For dem som skal sette opp skilt eller dirigere trafikken, kreves det mer omfattende kursing.

Bakgrunnen for kravet er at man vil hindre at det skjer arbeidsulykker.

– Dette er jo de samme veiene som ungdommene beveger seg på når de skal til og fra trening, sier Dankertsen.

Han synes det er veldig beklagelig at idrettslagene mister denne mulige inntektskilden. Det er han ikke alene om.

– VELDIG SYND

– Jeg synes dette er veldig synd. Det har vært en veldig gunstig måte å få penger til et foreldredrevet idrettslag, sier Kirstine Kolsrud til BA.

Hun er leder for Ytrebygda basketball klubb.

Kolsrud og de andre idrettslederne peker også på at det å plukke boss i tillegg til å være en viktig inntektskilde er et bra holdningsskapende arbeid og en sosial aktivitet for lagene.

Ingen av lederne kjenner til at det har oppstått farlige situasjoner når de har vært ute for å plukke boss.

– Vi har hatt refleksvester på, det har vært voksne med og vi har stort sett gått rundt sykkelstier, sier Kolsrud.

Statens Vegvesen vil praktisere regelverket strengere fordi de er bekymret for sikkerheten.

I lang tid har det vært tradisjon at kommunen lyser ut dugnadsoppdrag i avisen. Ved hjelp av loddtrekning er det blitt avgjort hvilke organisasjoner som får oppdraget.

–Vi har foreslått å ikke lyse ut dette tiltaket til sommeren 2014 og videre fremover, sier leder for trafikketaten i Bergen kommune, Øyvind Haga.

Han begrunner det med strengere krav fra veivesenet.

– MANGE NESTENULYKKER

–Vi får tilbakemeldinger fra entrepenørene våre som er ute og jobber på og ved vei, om at de opplever nestenulykker så godt som hver eneste dag, sier Gunnar Kråkenes, senioringeniør i Statens vegvesen, til BA.

Han påpeker at det både er av hensyn til bilistene og dem som skal plukke boss at kravene til sikkerhet er skjerpet.

Han kjenner ikke til at det har vært ulykker i forbindelse med plukking av boss ved vei.

– KRAV SIDEN 2006

Kravet til kurs kom egentlig i 2006, men regelverket er blitt strammet inn mer og mer.

–Dette er blitt fulgt tettere opp i nyere tid fordi vi ser at regelverket ikke har blitt fulgt selv om vi ser at det har vært behov for det, sier Kråkenes.

Kurset man må gå gjennom for å jobbe på vei, tar utgangspunkt i «Håndbok 051- for arbeid på og ved veg» – en 267 sider lang håndbok som er gitt ut av Vegdirektoratet.