Slik er samferdselssatsingen i statsbudsjettet

Statsminister Erna Solberg sammen med lufthavndirektør Aslak Sverdrup og samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Statsminister Erna Solberg sammen med lufthavndirektør Aslak Sverdrup og samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Foto:

Blant annet setter regjeringen av 150 millioner kroner til nye bomstasjoner i Bergen.

DEL

Det går frem av statsbudsjettet. Som mange vil ha fått med seg, skal det komme en rekke nye bomstasjoner i Bergen som følge av at bymiljøavtalen innføres i 2018.

Sentrum får også nye bommer 

Nå er altså etableringen av de nye bomstasjonene en egen post i budsjettet. Når de starter opp, skal det kreves inn omlag en milliard kroner i bompenger i Bergen, mot cirka 680 millioner kroner i dag.

Ellers er det klart at Bybanen får 300 millioner kroner, og at påbegynte veiprosjekter videreføres. Men oppgraderingen av jernbaneanlegget i Fløen utsettes.

– Med bakgrunn i den tette sammenhengen i omfang, tid og sted for gjennomføringen av Bergen–Fløen og moderniseringen av Nygårdstangen godsterminal, anbefaler Jernbanedirektoratet at prosjektene stanses og planlegges på nytt, står det i statsbudsjettet.

Bybanen skal bygges i området

Årsaken til at godsterminalen må moderniseres er blant annet at bybanen må ha terminalarealene jernbaneverket nå har på Minde.

I tillegg skal bybanen gå mellom godsterminalen og Store Lungegårdsvann, med alt det innebærer av plass og logistikkutfordringer. 

Gamle planer går i bosset, og de nye er budjsettert å koste 105 millioner kroner å utarbeide.

– Regjeringen legger opp til å prioritere fremdriften til Bybanen i Bergen fremfor Bergen-Fløen, står det.

Skal bygges mye sykkel- og gangveier

Hordaland 980 millioner kroner til kollektivtransport, sykkel og gange. En del til veier blir det også. Selvsagt stopper ikke regjeringen opp byggingen av ny E39 mellom Bergen og Os. I tillegg gis det planleggingsmidler til ny E16 og jernbane mellom Voss og Arna, samt E39 Hordfast.

Det gis også penger til forberedende arbeider og flytting av høyspenttrase til Sotrasambandet.

– Vi følger opp det som står i den nasjonale transportplanen, sier Helge André Njåstad (Frp).

Ellers:

  • Det skal legges til rette for landstrøm på Halhjem-Sandvikvåg.
  • Sandslikrysset på rv 580 i Hordaland skal bygges om.
  • Det skal bygges ny gang- og sykkelveg langs E39 på strekningen Rådal–Nesttun–Skjold og langs rv 555 på strekningen Gyldenpriskrysset–Carl Konows gate.

Hordaland er Norges fremste bompengefylke 

Artikkeltags