27. februar skrev BA at Strandkaien skal stenges for trafikk. I dag ble dette offisielt vedtatt av Byrådet.

BKK Varme, Bossnett samt Vann- og avløpsetaten skal legge ny infrastruktur i grunnen før byggingen av Mathallen på Torget starter.

I den forbindelse har byrådet har gitt sin tilslutning til at Strandkaien stenges for trafikk fra 31. mai. Gaten åpnes ikke for allmenn ferdsel igjen før den første uken i september 2011 når Mathallen åpner.

  • Nyheter

Bergen kommune opplyser i en pressemelding at ambisjonen er at hele Strandkaien skal være ferdig til åpningen av Mathallen. Byrådet har gitt sin tilslutning til stenging under forutsetning av at fremdriften holdes.

Gravarbeidene får flere konsekvenser:

  • Biltrafikken fra nord ledes over Torget via Strandgaten, Chr. Michelsens gate og Teatergaten.
  • Flere busslinjer gjennom sentrum får nye traseer.
  • Blomstertorget må flytte 18. mai. Fra samme dag blir denne delen av torget stengt for publikum.

– Fortauet langs butikkfasadene i Strandkaien vil være åpen for fotgjengere i hele anleggsperioden, opplyser Graveklubben (BossNett, BKK Varme, BKK Nett, VA-etaten og Telenor) i en pressemelding.

Statens Vegvesen skal i samme periode fornye kjørebane og fortau i gaten. Deretter skal gateløp og fortau fornyes i Østre Murallmenning og Valkendorfsgaten til Jon Smørs gate.