Stiftelsen Bryggen ber Riksantikvaren legge Kjøttbasaren død

Kim Lingjærde, styreformann i Stiftelsen Bryggen, mener at tunnelinnslag ved Kjøttbasaren er et så lite realistisk alternativ at Riksantikvaren bør legge det dødt. De frykter at utredningen vil ta så lang tid at man ikke får tid til å utrede andre alternativer.

Kim Lingjærde, styreformann i Stiftelsen Bryggen, mener at tunnelinnslag ved Kjøttbasaren er et så lite realistisk alternativ at Riksantikvaren bør legge det dødt. De frykter at utredningen vil ta så lang tid at man ikke får tid til å utrede andre alternativer. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Stiftelsen Bryggen tror ikke et øyeblikk at Bybanetraseen ved Kjøttbasaren blir realitet. De ber om tid til å utrede et nytt alternativ.

DEL

– Vi ønsker at Riksantikvaren legger det vedtatte alternativet for Bybanen, med tunnelinnslag ved Kjøttbasaren, dødt så fort som mulig, sier Kim Lingjærde, styreformann i Stiftelsen Bryggen.

– Det er ingen tvil om at det er mye problematikk og mye usikkerhet knyttet til dette alternativet. Vi har såpass liten tro på at dette blir en realitet at vi frykter å ende opp i en situasjon hvor det brukes så masse tid på å utrede dette, at man mister anledningen til å utrede andre alternativ.

FRYKTER BRYGGEN TRASÉ

Stiftelsen Bryggen ønsker minst av alt at Bybanen skal gå over Bryggen.

De er imidlertid bekymret for at utredningen av den vedtatte traseen først tar lang tid, for så å bli avvist, slik at alternativet over Bryggen blir «uunngåelig».

Lingjærde forteller at Stiftelsen Bryggen har innhentet informasjon fra en rekke kompetansemiljøer, og med bakgrunn i dette mener de at det finnes alternative traseer som ikke er tilstrekkelig utredet.

– Det mest aktuelle alternativet er tunnelinnslaget ved Peter Motzfeldt gate. som vi støtter, men vi mener at det finnes varianter av dette forslaget som bør utredes mer.

Stiftelsen foreslår at i stedet for å bygge tunnel i Peter Motzfeldt gate, kan banen gå i dagen opp til Heggebakken, med tunnelinnslag her.

Da kan man også koble banen på jernbanetunnelen som allerede finnes i Fjellsiden.

De forslår også at man kan kombinere et underjordisk stopp med Fløibanens nedre stasjon, og ha gangtunneler til blant annet Nikolaikirkeallmenningen. I tillegg forslår de at man justerer Skansen parkeringsanlegg slik at det også kan utnyttes som en del av bybaneløsningen.

TRENGER TID TIL UTREDNING

Lingjærde sier til BA at de nå vil forsøker å få rettet oppmerksomheten mot disse alternativene.

– Det er dessuten viktig å huske på at også med alternativet over Bryggen er det en del tekniske tema som må utredes nærmere, blant annet når det gjelder forhold i grunnen. Det viktigste for oss er at det ikke går for mye tid til å utrede en håpløs løsning, slik at man må presse frem et alternativ av tidsnød, sier han.

Men Riksantikvaren kommer trolig ikke til å foreta seg noe før konsekvensutredningen foreligger.

Line Bårdseng, seniorrådgiver hos Riksantikvaren, sier til BA at de forholder seg til kommunens fremdrift.

– Vi har ikke svart på henvendelsen fra Stiftelsen Bryggen ennå. Det er først når Riksantikvaren får planen at vi kommer med vårt innspill til fylkeskommunen, sier hun.

Artikkeltags