Listekandidatene til årets stortingsvalg er mellom 17 og 92 år

Andelen listekandidater til Stortinget har økt med 358 personer siden forrige stortingsvalg i 2013. Til sammen er 42,1 prosent av kandidatene til årets stortingsvalg kvinner, mens 57,9 prosent er menn.

Andelen listekandidater til Stortinget har økt med 358 personer siden forrige stortingsvalg i 2013. Til sammen er 42,1 prosent av kandidatene til årets stortingsvalg kvinner, mens 57,9 prosent er menn. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er stort sprik i alder mellom listekandidater til årets stortingsvalg: Den yngste som stiller, er ennå ikke myndig, mens den eldste er 92 år.

DEL

Snittalderen til kandidatene ved stortingsvalget er 47 år, hvor snittalderen er 46 år for kvinner og 48 år for menn, opplyser Valgdirektoratet.

Den yngste kandidaten stiller for Miljøpartiet De Grønne i Hordaland. Hun heter Øyunn Stokkeland Kåset og er 17 år. Den eldste kandidaten heter Edel Müller. Hun er 92 år, og stiller for Kystpartiet i samme fylke.

– Ungdommer må mer frem i det politiske spillet. Gjennomsnittsalderen på Stortinget er høyere enn i samfunnet for øvrig, noe som er ganske dumt. At jeg er den yngste listekandidaten er synd, men det viser samtidig at MDG tar ungdom på alvor, sier Øyunn Stokkeland Kåset, som selv går på videregående skole.

4.437 personer stiller til stortingsvalg i 2017. Det er 358 flere kandidater enn ved forrige stortingsvalg.

Til sammen er 42,1 prosent av kandidatene til årets stortingsvalg kvinner, mens 57,9 prosent er menn. Det betyr at andelen kvinner har økt med 1,8 prosentpoeng, mens andelen menn har gått tilsvarende ned. Blant listetoppene finner man derimot kun 32 prosent kvinner, mot 68 prosent menn.

Stortingsvalget i 2017 holdes mandag 11. september.

Artikkeltags