Trellevik var ordfører i Sund kommune da åtte år gamle Monika i 2011 ble funnet død av sin mor. Han har engasjert seg sterkt i saken og har vært tydelig i sin kritikk av politiets behandling av den.

Nå mener Høyre-politikeren at den særnorske modellen med integrert påtale må opp til debatt i forbindelse med politireformen.

–De fleste andre land har et klart skille mellom politi og påtalemyndighet. Jeg tror ikke vi er tjent med den typen «samrøre» som vi har i dag. Jeg vil påstå at Monika-saken er et eksempel på det, selv om ikke saken er ferdig etterforsket, sier Trellevik og påpeker at dette er hans personlige syn på saken.

Han tror at to adskilte etater hadde ført til at påtalemyndigheten lettere ville oppdaget feil i etterforskningen til politiet.

VIL HA UHILDET DOMMER

– Dessuten mener jeg at en uhildet dommer burde ta stilling til om en drapssak skal henlegges. Det er ikke sikkert at Monika-saken hadde blitt henlagt dersom vi hadde hatt en slik ordning i dag.

Han viser også til at privatetterforsker og tidligere politiinspektør i Kripos, Ola Thune, har tatt til orde for et klart organisatorisk skille mellom politi og påtalemyndighet i en kronikk på NRK.no.

Trellevik sier at til nå har debatten om politireformen handlet mest om responstid.

–Regjeringen må også sørge for å sikre politidistriktene den kompetansen de skal ha.

–Det nytter lite å komme raskt på plass, dersom det en gjør i etterkant og på «åstedet» likevel ikke holder, slik vi har sett i Monika-saken i Sund, påpeker han.

Trellevik mener dagens organisering i 27 politidistrikter ikke gir de nødvendige forutsetninger for å utvikle spesialistfunksjoner og kapasitet til å håndtere større og alvorlige saker og hendelser godt nok.

–Det er store forskjeller mellom politidistriktene i størrelse, volum, og kriminalitetsomfang. Det gir et dårlig grunnlag for å bygge et felles kunnskapsgrunnlag, prosedyrer og metoder. Det vi er vitne til i Hordaland holder ikke, mener han.

VET IKKE NOK

Medlem av Stortingets justiskomite og partikollega, Peter Christian Frølich (H), mener at Trellevik har et poeng.

–I teorien er det et skille i dag. Påtalemyndigheten er underlagt Riksadvokaten og politiet svarer til politidirektøren. Om skillet i dag er klart nok, er jeg ikke sikker på. Vi trenger en mer utredning få svar på dette. Selv om vi har en integrert påtale i dag, skal ikke rollene sauses sammen, sier han.