Meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel starter hos Riksmekleren onsdag 24. oktober klokken 10. Dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen ved midnatt samme dag, tas i første omgang 56 sykepleiere ut i streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 25. oktober.

– Det er viktige og åpenbare krav vi har gått inn i disse forhandlingene med, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF.

NSF krever blant annet en lengre lønnsstige og 500.000 kroner etter 10 år fra 2019. NSF har også fremmet krav om en bedre sykelønnsordning.

– Vi krever at sykepleiere skal sikres samme minstelønnsnivå uavhengig av hvor du jobber, noe arbeidsgiverne har avvist, sier By.

NSF understreker at det er gjennomført en konsekvensutredning for å sørge for at streikeuttak ikke medfører fare for liv og helse. Dersom det likevel skulle være fare for liv og helse, er forbundet innstilt på å innvilge dispensasjoner.

– Vi setter ikke liv og helse i fare, men uttaket er gjort med tanke på å ramme motparten økonomisk. Vi håper alltid å unngå streik, men det er et middel vi tar i bruk når det er nødvendig, og vi kan streike lenge, sier By.

Totalt omfattes rundt 500 sykepleiere av overenskomsten. Bedriftene som er tatt ut i første fase, utfører oppdrag for helseforetakene.

Sykepleierforbundet ga motparten beskjed fredag ettermiddag om hvilke virksomheter som er omfattet av første streikeuttak. Dette er Åstveit Helsesenter AS og Eurest Haukeland pasienthotell AS (NSF Hordaland), Eurest Zefyr pasienthotell AS (NSF Nordland), Eurest Ullevål pasienthotell AS (NSF Oslo), Godthaab Helse- og rehabilitering (NSF Akershus), Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS (NSF Troms) og Ringen Rehabiliteringssenter AS (NSF Hedmark).

(©NTB)